Εντυπωσιακή αύξηση των μεγεθών του Ομίλου στο εννεάμηνο του 2000

27/11/2000

Συγχώνευση της ΤΕΒ Α.Ε. με τη ΜΕΣΟΓΑΙΑ Α.Ε.

1/11/2000
ΤΕΒ

Αύξηση ιδίων κεφαλαίων κατά 44 δις δρχ. της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗΣ Α.Ε.

21/9/2000

Εντυπωσιακή αύξηση αποτελέσματα του Ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο 2000

29/8/2000

Ολοκληρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.

4/7/2000
ΑΚΤΩΡ

Γενικές συνελεύσεις των εταιριών του Ομίλου

21/6/2000
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ

Ανακοίνωση από τη Διοίκηση του Ομίλου κατά την παρουσίαση στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών

14/6/2000

Θεαματική αύξηση των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου του πρώτου 3μηνου του 2000

30/5/2000

Ακύρωση της απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΤΕΒ Α.Ε.

22/5/2000
ΤΕΒ

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΚΑΜΠΑΣ Α.Ε.

20/3/2000
ΚΑΜΠΑΣ