Νέα Δομή Ομίλου

28/11/2001

Δελτίο τύπου με αφορμή πρόσφατο δημοσίευμα σχετικά με το ακίνητο της εταιρίας στην Κάντζα Παλλήνης

3/9/2001

Σημαντική αύξηση των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου για το πρώτο 6μηνο του 2001

28/8/2001

Μετατροπή της εταιρίας ΚΑΜΠΑΣ σε εταιρία συμμετοχών στον τομέα της ανάπτυξής, διαχείρισης και εκμετάλλευσης ακινήτων

30/7/2001

Γενική Συνέλευση της εταιρίας ΚΑΜΠΑΣ στις 29-6-2001

29/6/2001

Γενικές συνελεύσεις των εταιριών του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ · ΑΚΤΩΡ · ΤΕΒ στις 27/6/2001

27/6/2001

Εντυπωσιακή αύξηση οικονομικών μεγεθών των εταιριών του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ · ΑΚΤΩΡ · ΤΕΒ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2001

25/5/2001

Υπεγράφη μνημόνιο μεταξύ των εταιριών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. και ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ με ΟΤΕ Α.Ε. για την αξιοποίηση ακινήτου

2/5/2001
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ

To 50% της τεχνικής εταιρίας ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε εξαγόρασαν η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ και η ΑΚΤΩΡ

26/3/2001

Οικονομικά μεγέθη του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ · ΑΚΤΩΡ · ΤΕΒ, για τη χρήση του 2000

23/2/2001

Έκτακτη Γεν. Συνέλευση της ΚΑΜΠΑΣ Α.Ε. για τη μεταβίβαση του ακινήτου της στην εταιρία ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.

18/12/2000
ΚΑΜΠΑΣ

Ολοκληρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗΣ Α.Ε.

12/12/2000