Παρουσίαση της εταιρίας ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. στην Ένωση Ελλήνων Θεσμικών Επενδυτών

25/9/2002
ΑΚΤΩΡ

Οικονομικά μεγέθη των εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. και ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ κατά το πρώτο εξάμηνο 2002

28/8/2002
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ

Β΄ επαναληπτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας ΚΑΜΠΑΣ

23/7/2002
ΚΑΜΠΑΣ

Συγχώνευση των εταιριών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ και ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΛΟΥ, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη - Τακτική γενική συνέλευση της εταιρίας Α.ΚΑΜΠΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.

28/6/2002
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ

Οικονομικά μεγέθη του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ - ΑΚΤΩΡ - ΤΕΒ κατά το πρώτο τρίμηνο 2002

28/5/2002

Τακτικές γενικές συνελεύσεις των εταιριών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ, ΑΚΤΩΡ και ΤΕΒ

15/5/2002

Τακτικές γενικές συνελεύσεις των εταιριών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ, ΑΚΤΩΡ και ΤΕΒ

22/2/2002

Ολοκλήρωση Νέας Δομής του Ομίλου

31/1/2002

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2001

28/11/2001

Νέα Δομή Ομίλου

28/11/2001

Δελτίο τύπου με αφορμή πρόσφατο δημοσίευμα σχετικά με το ακίνητο της εταιρίας στην Κάντζα Παλλήνης

3/9/2001

Σημαντική αύξηση των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου για το πρώτο 6μηνο του 2001

28/8/2001