Παρουσίαση της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. στην EFG EUROBANK

28/5/2003
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ

Οικονομικά μεγέθη των εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. και ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ στο πρώτο 3μηνο 2003

27/5/2003
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ

Παρουσίαση της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. στην Ένωση Ελλήνων Θεσμικών Επενδυτών

9/4/2003
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ

Οικονομικά μεγέθη των εταιριών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. και ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ στο 12μηνο 2002

25/2/2003
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ

Οικονομικά μεγέθη των εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. και ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ στο 9μηνο 2002

26/11/2002
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε.: Υπέγραφη σύμβαση Μεταβίβασης του 49% των Μετοχών και Παραχώρησης της Διοίκησης της Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε. (ΕΚΠΑΕ) και Διαχείρισης της επιχείρησης Καζίνο και Ξενοδοχείων

15/11/2002
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ

Παρουσίαση της εταιρίας ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. στην Ένωση Ελλήνων Θεσμικών Επενδυτών

25/9/2002
ΑΚΤΩΡ

Οικονομικά μεγέθη των εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. και ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ κατά το πρώτο εξάμηνο 2002

28/8/2002
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ

Β΄ επαναληπτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας ΚΑΜΠΑΣ

23/7/2002
ΚΑΜΠΑΣ

Συγχώνευση των εταιριών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ και ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΛΟΥ, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη - Τακτική γενική συνέλευση της εταιρίας Α.ΚΑΜΠΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.

28/6/2002
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ

Οικονομικά μεγέθη του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ - ΑΚΤΩΡ - ΤΕΒ κατά το πρώτο τρίμηνο 2002

28/5/2002

Τακτικές γενικές συνελεύσεις των εταιριών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ, ΑΚΤΩΡ και ΤΕΒ

15/5/2002