Καταστατικό

Το παρόν καταστατικό συντάχθηκε από την εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε και εμπεριέχει τον εσωτερικό κανονισμό του οργανισμού που καθορίζει το σκοπό και τη λειτουργία του.

Μπορείτε να κατεβάσετε το Καταστατικό πατώντας το download pdf επάνω δεξιά.