Ενημέρωση Επενδυτών:

Ημερολόγιο

2022
Σημαντικά Γεγονότα του Έτους
28/07/2022
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
13/04/2022
Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών
13/04/2022
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2021
2021
Σημαντικά γεγονότα του έτους
22/06/2021
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
01/04/2021
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2020
31/03/2021
Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών
2020
Σημαντικά γεγονότα του έτους
10/09/2020
Τακτική Γενική Συνέλευση 2020
4/5/2020
Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών (μέσω τηλεδιάσκεψης)
30/4/2020
Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2019
2019
Σημαντικά γεγονότα του έτους
11/7/2019
Τακτική Γενική Συνέλευση
18/4/2019
Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών (μέσω τηλεδιάσκεψης)
17/4/2019
Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2018
2018
Σημαντικά γεγονότα του έτους
25/07/2018
Τακτική Γενική Συνέλευση (εξ αναβολής της Τ.Γ.Σ. της 29/06/2019)
29/6/2018
Τακτική Γενική Συνέλευση
2/5/2018
Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών (μέσω τηλεδιάσκεψης)
30/4/2018
Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2017
2017
Σημαντικά γεγονότα του έτους
30/6/2017
Τακτική Γενική Συνέλευση
3/5/2017
Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών (μέσω τηλεδιάσκεψης)
2/5/2017
Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2016
2016
Σημαντικά γεγονότα του έτους
24/6/2016
Τακτική Γενική Συνέλευση
1/4/2016
Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών (μέσω τηλεδιάσκεψης)
31/3/2016
Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2015
2015
Σημαντικά γεγονότα του έτους
26/6/2015
Τακτική Γενική Συνέλευση
31/3/2015
Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών (μέσω τηλεδιάσκεψης)
31/3/2015
Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2014
2014
Σημαντικά γεγονότα του έτους
27/6/2014
Τακτική Γενική Συνέλευση
31/3/2014
Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών (μέσω τηλεδιάσκεψης)
31/3/2014
Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2013
2013
Σημαντικά γεγονότα του έτους
8/7/2013:
Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση
27/6/2013
Τακτική Γενική Συνέλευση
2/4/2013
Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών (μέσω τηλεδιάσκεψης)
30/3/2013
Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2012
2012
Σημαντικά γεγονότα του έτους
29/6/2012
Τακτική Γενική Συνέλευση
2/4/2012:
Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών (μέσω τηλεδιάσκεψης)
31/3/2012
Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2011
2011
Σημαντικά γεγονότα του έτους
12/7/2011
Έναρξη πληρωμής μερίσματος
7/7/2011
Δικαιούχοι μερίσματος χρήσης 2010-Record date
5/7/2011
Αποκοπή μερίσματος
30/6/2011
Τακτική Γενική Συνέλευση
31/3/2011
Ετήσια ενημέρωση αναλυτών (μέσω τηλεδιάσκεψης)
31/3/2011
Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2010
2010
Σημαντικά γεγονότα του έτους
7/7/2010
Έναρξη πληρωμής μερίσματος
1/7/2010
Δικαιούχοι μερίσματος χρήσης 2009-Record date
29/6/2010
Αποκοπή μερίσματος
25/6/2010
Τακτική Γενική Συνέλευση
30/3/2010
Ετήσια ενημέρωση αναλυτών (μέσω τηλεδιάσκεψης)
29/3/2010
Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2009
2009
Σημαντικά γεγονότα του έτους
8/7/2009
Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση
8/7/2009
Έναρξη πληρωμής μερίσματος
2/7/2009
Δικαιούχοι μερίσματος χρήσης 2008-Record date
30/6/2009
Αποκοπή μερίσματος
26/6/2009
Τακτική Γενική Συνέλευση
31/3/2009
Ετήσια ενημέρωση αναλυτών (μέσω τηλεδιάσκεψης)
31/3/2009
Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2008
2008
Σημαντικά γεγονότα του έτους
9/12/2008
Έκτακτη Γενική Συνέλευση
9/7/2008
Αλλαγή επωνυμίας της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ σε ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.
8/7/2008
Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση
2/7/2008
Έναρξη πληρωμής μερίσματος
24/6/2008
Αποκοπή μερίσματος
23/6/2008
Δικαιούχοι μερίσματος χρήσης 2007, οι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της Εταιρείας με τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.
20/6/2008
Τακτική Γενική Συνέλευση
3/4/2008
Ετήσια ενημέρωση αναλυτών (μέσω τηλεδιάσκεψης)
31/3/2008
Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2007
2007
Σημαντικά γεγονότα του έτους
20/12/2007
Εισαγωγή νέων μετοχών
13/12/2007
Εγκριτική απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη συγχώνευση (Δικαιούχοι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της εταιρίας ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ με τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.)
10/12/2007
Έκτακτη Γενική Συνέλευση (Απορρόφηση της Παντεχνικής)
5/7/2007
Έναρξη πληρωμής μερίσματος
27/6/2007
Αποκοπή μερίσματος
26/6/2007
Δικαιούχοι μερίσματος χρήσης 2006, οι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της Εταιρείας με τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.
22/6/2007
Τακτική Γενική Συνέλευση
4/4/2007
Ετήσια ενημέρωση αναλυτών (μέσω τηλεδιάσκεψης)
31/3/2007
Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2006
2006
Σημαντικά γεγονότα του έτους
23/06/2006
Δικαιούχοι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της εταιρίας με τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.
21/06/2006
Τακτική Γενική Συνέλευση
10/04/2006
Παρουσίαση Ομίλου στους Αναλυτές (χρήση 2005)
2005
Σημαντικά γεγονότα του έτους
30/12/2005
Εισαγωγή νέων μετοχών
15/12/2005
Εκτακτη Γ.Σ. (Εγκριση Διάσπαση της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ με απορρόφηση από τις εταιρίες ΕΛΤΕΒ και ΤΡΙΓΩΝΟΝ)
11/07/2005
Έναρξη πληρωμής μερίσματος
04/07/2005
Ανακοίνωση πληρωμής μερίσματος
24/06/2005
Δικαιούχοι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της εταιρίας με τη λήξη της συνεδρίασης Χ.Α.
24/06/2005
Τακτική Γενική Συνέλευση
2004
Σημαντικά γεγονότα του έτους
27/07/2004
Εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων δωρεάν μετοχών
20/07/2004
Δικαιούχοι για τις δωρεάν μετοχές (2 νέες/ 10 παλιές) οι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της εταιρίας με τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.
19/07/2004
Έναρξη πληρωμής μερίσματος
07/07/2004
Ανακοίνωση Διανομής Μερίσματος
24/06/2004
Δικαιούχοι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο εταιρίας με τη λήξη της συνεδρίασης ΧΑ
24/06/2004
Τακτική Γενική Συνέλευση
2003
Σημαντικά γεγονότα του έτους
22/07/2003
Εναρξη πληρωμής μερίσματος
04/07/2003
Ανακοίνωση Διανομής Μερίσματος
20/06/2003
Δικαιούχοι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο εταιρίας με τη λήξη της συνεδρίασης ΧΑ
20/06/2003
Τακτική Γενική Συνέλευση
04/06/2003
Παρουσίαση της Εταιρίας στο Σύνδεσμο Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών
28/05/2003
Παρουσίαση της Εταιρίας στην EFG EUROBANK
09/04/2003
Παρουσίαση της Εταιρίας στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών
2002
Σημαντικά γεγονότα του έτους
05/08/2002
Εισαγωγή νέων μετοχών
26/07/2002
Εγκριση Υπ. Ανάπτυξης
28/06/2002
Εκτακτη Γενική Συνέλευση (AMK λόγω συγχώνευσης με την ΤΕΒ ΑΕ)
21/06/2002
Εναρξη πληρωμής μερίσματος
25/05/2002
Ανακοίνωση Διανομής Μερίσματος
15/05/2002
Δικαιούχοι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο εταιρίας με τη λήξη της συνεδρίασης ΧΑΑ
15/05/2002
Τακτική Γενική Συνέλευση