REDS

  • 3G Α.Ε.
  • PMS PARKING SYSTEMS Α.Ε.
  • REDS Α.Ε.
  • ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
  • ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.
  • PROFIT CONSTRUCT SRL
  • SC CLH ESTATE SRL