Η ΗΛΕΚΤΩΡ είναι μια από τις κορυφαίες εταιρείες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με τεχνογνωσία στον τομέα διαχείρισης απορριμμάτων και παραγωγής ενέργειας. Με καθετοποιημένη λειτουργία, δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα της Μελέτης, Κατασκευής και Λειτουργίας σύγχρονων μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων, έργων παραγωγής εναλλακτικών καυσίμων και αξιοποίησης της βιομάζας.

Η ΗΛΕΚΤΩΡ εν συντομία

Με δραστηριότητα σε 7 χώρες, η ΗΛΕΚΤΩΡ, είναι η μόνη ελληνική εταιρεία που κατέχει και εφαρμόζει τεχνολογίες αιχμής. Μέσω των θυγατρικών εταιρειών της στη Γερμανία, καλύπτει όλο το εύρος των εφαρμογών βιολογικής επεξεργασίας απορριμμάτων και συμμετέχει με άλλες ευρωπαϊκές εταιρείες σε σύγχρονα συστήματα διαχείρισης αποβλήτων.

Παράλληλα, η ΗΛΕΚΤΩΡ κατέχει σημαντική τεχνογνωσία στον τομέα της ενεργειακής αξιοποίησης του Βιοαερίου που παράγεται σε ΧΥΤΑ, έχοντας να επιδείξει στα επιτεύγματα της, τη Μελέτη, την Κατασκευή και πολυετή Λειτουργία σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, μεταξύ των οποίων και ο σταθμός ενεργειακής αξιοποίησης βιοαερίου στην ΟΕΔΑ Φυλής-Άνω Λιοσίων, ένας από τους μεγαλύτερους παγκοσμίως, με εγκατεστημένη ισχύ 24 MW.

Τέλος, η ΗΛΕΚΤΩΡ συμμετέχει και ενισχύει δράσεις ανακύκλωσης στην πηγή.

 

Τομείς Εξειδίκευσης

  • Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων στη Δυτική Μακεδονία που ταυτόχρονα αποτελεί το 1ο ΣΔΙΤ απορριμμάτων 
  • Η κατασκευή της μεγαλύτερης Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων στην Ευρώπη (Σόφια, Βουλγαρία) δυναμικότητας 410.000 τόνων ανά έτος
  • Η Μονάδα Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας στη Λάρνακα της Κύπρου που αποτελεί το πρώτο έργο παγκοσμίως με εκτεταμένο οπτικό διαχωρισμό για την ανάκτηση ανακυκλώσιμων από σύμμεικτα απορρίμματα, δυναμικότητας 190.000 τόνων ανά έτος
  • Η λειτουργία του ΕΜΑΚ στα Λιόσια δυναμικότητας 300.000 τόνων ανά έτος
  • 13 Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) συνολικής δυναμικότητας μεγαλύτερης των 2,2 εκατ. τόνων ετησίως
  • 16 μονάδες αναερόβιας χώνευσης (Γερμανία) δυναμικότητας > 240.000 τόνων ανά έτος
  • 3 μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης βιοαερίου δυναμικότητας > 35 MWe
  • Ο μοναδικός στην Ελλάδα Αποτεφρωτήρας τοξικών αποβλήτων > 12.000 τόνων ανά έτος
  • 2 Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) συνολικής δυναμικότητας > 175.000 τόνων ανά έτος
  • Οι μεγαλύτεροι ΧΥΤΑ στην Ελλάδα και την Κύπρο δυναμικότητας > 100 εκατ. κυβικών μέτρων

€102 εκατ.

κύκλος εργασιών το 2020

780.000 τόνοι

απορριμμάτων υπό διαχείριση ετησίως

35 MWe

από ενεργειακή αξιοποίηση βιοαερίου