ΑΚΤΩΡ
Θυγατρικές
 • CAISSON A.E.
 • ΑΚΤΩΡ FM A.E.
 • ΔΗ-ΛΙΘΟΣ Α.Ε.
 • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.
 • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ Α.Ε.
 • ΗΛΙΟΣΑΡ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ Α.Ε.
 • ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.
 • ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
 • ΛΜΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 • ΠΛΩ-ΚΑΤ Α.Ε.
 • ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ