ΑΚΤΩΡ
Θυγατρικές
  • CAISSON A.E.
  • ΑΚΤΩΡ FM A.E.
  • ΔΗ-ΛΙΘΟΣ Α.Ε.
  • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.
  • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ Α.Ε.
  • ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ