Διαχείριση Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Διαχείριση Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Μπορείτε να δείτε το πιστοποιητικό συμμόρφωσης του Συστήματος Διαχείρισης Συμμόρφωσης του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 19600:2014 πατώντας εδώ