Ομόλογο

Ανακοινώσεις

Results Announcement of Change of Control Tender Offer

22/9/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Πρόσκληση σε Τηλεδιάσκεψη - Οικονομικά Αποτελέσματα Restricted Group ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α’ Εξαμήνου 2022

29/8/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

ELLAKTOR VALUE PLC - Announcement of Change of Control Offer

1/8/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Πρόσκληση σε Τηλεδιάσκεψη - Οικονομικά Αποτελέσματα Restricted Group ΕΛΛΑΚΤΩΡ A’ Τριμήνου 2022

27/5/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

HYBOND Combined Financial Statements 31.12.2021

13/4/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ