Ενημέρωση Επενδυτών

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση Πώλησης Ιδίων Μετοχών

13/8/2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση Πρόθεσης Πώλησης Ιδίων Μετοχών

13/8/2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση Αναστολής αγοράς Ιδίων Μετοχών

12/8/2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση Σημαντικού Γεγονότος

26/7/2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας σύμφωνα με το ν.3556/2007 Γνωστοποίηση μεταβολής ποσοστού συμμετοχής

26/7/2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007 Γνωστοποίηση Συναλλαγών

25/7/2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας της Εταιρείας για το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου και τον αριθμό των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου αυτών, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 3556/2007

25/7/2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση Εισαγωγής και Έναρξης Διαπραγμάτευσης Νέων Μετοχών Κ1

19/7/2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση Διάθεση Εγγράφου του άρθρου 4 του Ν. 3401/2005

19/7/2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση Ανασυγκρότησης σε Σώμα των μελών του ΔΣ-Επανακαθορισμός ιδιότητας Μέλους

12/7/2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου «REDS Α.Ε.» - Συγκρότηση σε Σώμα

12/7/2019
REDS

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας «REDS Α.Ε.» της 11ης Ιουλίου 2019

12/7/2019
REDS