Ενημέρωση Επενδυτών

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση Ανασυγκρότησης σε Σώμα των μελών του ΔΣ-Επανακαθορισμός ιδιότητας Μέλους

12/7/2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου «REDS Α.Ε.» - Συγκρότηση σε Σώμα

12/7/2019
REDS

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας «REDS Α.Ε.» της 11ης Ιουλίου 2019

12/7/2019
REDS

Ανακοίνωση Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 11.07.2019

11/7/2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ενοποιημένη Έκθεση για Πληρωμές προς Κυβερνήσεις

26/6/2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το Διακριτικό Τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) σε Τακτική Γενική Συνέλευση

20/6/2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση Σημαντικού Γεγονότος

20/6/2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας σύμφωνα με το ν.3556/2007 - Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου

12/6/2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Σχολιασμός Δημοσιεύματος

10/6/2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2019

5/6/2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση Αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 21.05.2019

21/5/2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση

9/5/2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ