Απόσπασμα πρακτικού ανασυγκρότησης Δ.Σ. 28.07.2022

5/8/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Απόσπασμα ΤΓΣ 28.07.2022 - θεμα 8

5/8/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

TR1 REGGEBORGH Γνωστοπoίηση σημαντικών μεταβολών Δ.Π. 02.08.2022

5/8/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Πρόσκληση Ε.Γ.Σ ΕΛΛΑΚΤΩΡ 25 Αυγούστου 2022

3/8/2022

Ανακοίνωση Σημαντικού Γεγονότος 02.08.2022 (άρθρα 99 επ ν.4548/2018)

2/8/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

ELLAKTOR VALUE PLC - Announcement of Change of Control Offer

1/8/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση Εκλογής Πρόσθετου Μέλους Ανασυγκρότηση σε Σώμα ΟΕ

29/7/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση Εκλογής Πρόσθετου Μέλους ΔΣ - Ανασυγκρότηση σε Σώμα

28/7/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση Αποφάσεων Τ.Γ.Σ. 28.07.2022

28/7/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση - Αποτελέσματα της Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης της "RB ELLAKTOR HOLDING B.V".»

27/7/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση - Stock Options Plan 2022

21/7/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση - Εξειδίκευση από το Δ.Σ. επι των Σχολίων του Θέματος 8 της Η.Δ. της Τ.Γ.Σ

21/7/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ