Σχολιασμός Δημοσιεύματος

25/1/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007 - Γνωστοποίηση Συναλλαγών

18/1/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας σύμφωνα με το ν. 3556/2007 - Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου

15/1/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση σημαντικού γεγονότος

14/1/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

7/1/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Εκλογή νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων - Ανασυγκρότηση σε Σώμα

31/12/2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Απάντηση σε Ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

30/12/2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Γνωστοποίηση Παραίτησης Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

30/12/2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας σύμφωνα με το ν. 3556/2007 - Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου

28/12/2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007 - Γνωστοποίηση Συναλλαγών

22/12/2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Απάντηση σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς - Σχολιασμός δημοσιεύματος

22/12/2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας σύμφωνα με το ν. 3556/2007 - Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου

18/12/2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ