Ενημέρωση Επενδυτών

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση διαδικασίας εκποίησης κλασματικών υπολοίπων μετοχών

12/2/2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Γνωστοποίηση παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

5/2/2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (μέσω της θυγατρικής της ELLAKTOR VALUE PLC) ανακοινώνει την επιτυχή τιμολόγηση (pricing) της διεθνούς έκδοσης και διάθεσης Πρώτης Τάξεως (Senior) Ομολογιών ονομαστικής αξίας €70 εκατομμυρίων, με επιτόκιο 6⅜% και λήξη το 2024

23/1/2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Προτεινόμενη έκδοση Πρώτης Τάξεως (Senior) Ομολογιών ονομαστικής αξίας €50 εκατομμυρίων, με επιτόκιο 6⅜% και λήξη το 2024

23/1/2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (μέσω της θυγατρικής της ELLAKTOR VALUE PLC) ανακοινώνει την επιτυχή τιμολόγηση (pricing) της διεθνούς έκδοσης και διάθεσης Πρώτης Τάξεως (Senior) Ομολογιών ονομαστικής αξίας €600 εκατομμυρίων, λήξεως 2024

6/12/2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - Προτεινόμενη έκδοση Πρώτης Τάξεως (Senior) Ομολογιών ονομαστικής αξίας €600 εκατομμυρίων, λήξεως 2024 (μέσω της θυγατρικής της ELLAKTOR VALUE PLC)

29/11/2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Πρόσκληση σε Τηλεδιάσκεψη: Οικονομικά Αποτελέσματα Εννιαμήνου του Έτους 2019

19/11/2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση περί κλασματικών υπολοίπων μετοχών

18/10/2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση Παρουσίασης στο 14th Annual Greek Roadshow 2019

18/9/2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Πρόσκληση σε Τηλεδιάσκεψη

13/9/2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση Πώλησης Ιδίων Μετοχών

13/8/2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση Πρόθεσης Πώλησης Ιδίων Μετοχών

13/8/2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ