Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας σύμφωνα με το ν.3556/2007 - Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου

21/9/2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση

18/9/2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας σύμφωνα με το ν.3556/2007

16/9/2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 10.09.2020

10/9/2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007 - Γνωστοποίηση Συναλλαγών

9/9/2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- Σχολιασμός Δημοσιεύματος

7/9/2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Πρόσκληση σε Τηλεδιάσκεψη

28/8/2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

20/8/2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

20/8/2020
REDS

Οικονομικό Ημερολόγιο 2020 – Ημερομηνία διεξαγωγής ΤΓΣ

19/8/2020
REDS

Οικονομικό Ημερολόγιο 2020 - Ημερομηνία διεξαγωγής ΤΓΣ

18/8/2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα-Επανακαθορισμός ιδιότητας Μέλους

10/7/2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ