ΟΜΙΛΟΣ

Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ είναι ο μεγαλύτερος όμιλος υποδομών στην Ελλάδα κι ένας εκ των κορυφαίων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με διεθνή παρουσία και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων που εστιάζει στους τομείς της κατασκευής, των παραχωρήσεων, του περιβάλλοντος, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ανάπτυξης ακινήτων.

 

Με δραστηριότητες σε 17 χώρες και περίπου 7.500 εργαζόμενους,

ο Όμιλος καταγράφει κύκλο εργασιών €915,5 εκ. (2021).

 

Συνδυάζοντας τα 70 έτη εμπειρίας του με τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες, ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ δίνει ζωή σε έργα που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.

 

21 χρόνια μετά την τριπλή συγχώνευση της Ελληνικής Τεχνοδομικής, της ΑΚΤΩΡ και της ΤΕΒ, η οποία δημιούργησε την ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ο Όμιλος, βασιζόμενος στις πλέον σύγχρονες αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, επαναπροσδιορίζεται, δίνει προτεραιότητα στη βελτίωση των λειτουργιών του, στην αναδιοργάνωση της κεφ%C

Ιστορικά Ορόσημα

Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ συνδυάζει 70 χρόνια εμπειρίας, καθώς αποτελεί προϊόν συγχώνευσης τριών μεγάλων και ιστορικών ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών, της Τεχνικής Εταιρείας Βόλου (ΤΕΒ) που ιδρύθηκε το 1949, της Ελληνικής Τεχνοδομικής που ιδρύθηκε το 1955 και της ΑΚΤΩΡ που ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1977.

Η διαδικασία συγκρότησης του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ ξεκίνησε το 1999 και ολοκληρώθηκε το 2002 με την απορρόφηση των κατασκευαστικών κλάδων των εταιρειών «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.» και «ΤΕΒ Α.Ε.» από την «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.» και στη συνέχεια με τη συγχώνευση των «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.» και «ΤΕΒ Α.Ε.». Με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας προέκυψε η μητρική εταιρεία του Ομίλου «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε.», η οποία το 2008 άλλαξε την επωνυμία της σε «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό της τίτλο σε «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.».

Στο πλαίσιο της ταχύρρυθμης ανάπτυξης του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και της τάσης συγχωνεύσεων και εξαγορών που επικράτησε προκειμένου να προκύψουν ισχυρότεροι Όμιλοι Υποδομών, ικανοί να ανταποκριθούν οικονομικά και τεχνικά στις υψηλές απαιτήσεις δημιουργίας νέων υποδομών κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 2000, στον Όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ εντάχθηκαν σταδιακά μέσω συγχωνεύσεων ή και εξαγορών διάφορες κατασκευαστικές εταιρείες, με κυριότερες τις «ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.» και «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.».

Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, ο Όμιλος εκκινεί τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων του, επεκτεινόμενος πέρα από τη μέχρι τότε αμιγώς κατασκευαστική του δραστηριότητα, σε τομείς όπως η ανάπτυξη ακινήτων, οι παραχωρήσεις, η διαχείριση απορριμμάτων και τα αιολικά πάρκα, με την ίδρυση, την εξαγορά ή την απορρόφηση αντίστοιχων εταιρειών (ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε., REDS A.E. και ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.).

Την ίδια περίοδο ξεκινά και η επέκταση εκτός των  ελληνικών συνόρων με ίδρυση θυγατρικών και υποκαταστημάτων σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής.

€ 915,5 εκ.

κύκλος εργασιών το 2021

7.500 εργαζόμενοι

5 ήπειροι

παρουσίας

17 χώρες

δραστηριοποίησης

70 χρόνια

εμπειρίας