Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Η Κανονιστική Συμμόρφωση για την Ακεραιότητα, Ενδυναμώνει την Απόδοση

Στον Όμιλο Ελλάκτωρ οικοδομούμε και διατηρούμε την εμπιστοσύνη μεταξύ ημών και όλων των συνεργατών μας. Είτε εργαζόμαστε στον τομέα των Κατασκευών, των Παραχωρήσεων, του Περιβάλλοντος, των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ή της Ανάπτυξης Ακινήτων και Υπηρεσιών, μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες που καθοδηγούν την συμπεριφορά μας και τις ενέργειές μας.

Η Ελλάκτωρ έχει αναπτύξει ένα Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης θέλοντας να εμπλουτίσει την εταιρική της κουλτούρα και να εστιάσει στις προσπάθειες της για το μέλλον. Έχουμε θέσει συγκεκριμένες προτεραιότητες και στόχους σε θέματα ηθικής συμμόρφωσης, στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης για τα έτη 2021-2023 και σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις εταιρικές μας αξίες.

Συνεχίζουμε να επεκτείνουμε και να εξελίσσουμε το Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης για την Ακεραιότητα ως ένα μέσο πραγμάτωσης των προσδοκιών μας και επίτευξης των στόχων μας.

Ο Όμιλος Ελλάκτωρ λειτουργεί ένα Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης βάσει του Προτύπου ISO 19600:2014 Συστήματα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης, για το οποίου έχει λάβει Διαβεβαίωση από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης.  (κατεβάστε_εδώ) .

  • Πρόγραμμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης για την Ακεραιότητα (κατεβάστε_εδώ)

Προκειμένου να υλοποιήσει επιτυχώς το Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης, η Ελλάκτωρ έχει αναπτύξει ένα Πρόγραμμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης για την Ακεραιότητα που περιλαμβάνει μια σειρά Μέτρων Κανονιστικής Συμμόρφωσης για την Ακεραιότητα τα οποία ενσωματώνονται στην καθημερινή μας εργασία, ώστε να διασφαλίζεται ότι συμμορφωνόμαστε με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και ότι καθημερινά λαμβάνουμε τις σωστές αποφάσεις.

Το Πρόγραμμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης για την Ακεραιότητα περικλείει όλα τα απαραίτητα εργαλεία και τους πόρους για να προάγεται μια νοοτροπία ακεραιότητας, περιλαμβάνει Μέτρα Κανονιστικής Συμμόρφωσης για την Ακεραιότητα και ακολουθεί την προσέγγιση :

Δεσμεύομαι – Αξιολογώ – Ενεργώ – Παρακολουθώ : Συνεχώς Βελτιώνομαι

  • Κώδικες & Πολιτικές

Οι Κώδικες και οι Πολιτικές είναι εναρμονισμένες με τις βασικές αξίες μας και έχουν σκοπό να είναι θετικές και φιλόδοξες, εστιάζοντας σε αναμενόμενες συμπεριφορές.  Τα έγγραφα υποστηρίζουν τα υψηλότερα ηθικά πρότυπα και επισημαίνουν ότι οι πράξεις μας αντανακλούν τα λόγια μας. Ο Κώδικας Ηθικής και ο Κώδικας Δεοντολογίας Επιχειρηματικών Εταίρων συνοδεύονται από αντίστοιχες Πολιτικές & Διαδικασίες Ακεραιότητας.

Ο Κώδικας αποτελείται από μια σειρά θεμελιωδών αρχών και κανόνων που διαμορφώνουν το πλαίσιο του τρόπου με τον οποίο ενεργούμε και συμπεριφερόμαστε σε όλα όσα κάνουμε. Θεσπίζει τα πρότυπα ηθικής, τις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις για το πως εργαζόμαστε, πως αλληλοεπιδρούμε μεταξύ μας, πως λειτουργούμε όλοι μαζί ως καλός εταιρικός πολίτης και πως οικοδομούμε και διατηρούμε την εμπιστοσύνη.

Η Ελλάκτωρ εφαρμόζει μηδενική ανοχή στην Δωροδοκία και στην Διαφθορά, συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους κατά της Διαφθοράς και διεξάγει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες με διαφάνεια. Εφαρμόζουμε ένα Σύστημα Διαχείρισης κατά της Διαφθοράς το οποίο είναι πιστοποιημένο κατά πρότυπο ISO 37001

Η σύγκρουση συμφερόντων προκύπτει όταν το προσωπικό συμφέρον εμπλέκεται με τα επιχειρηματικά συμφέροντα της Ελλάκτωρ, όπως λόγου χάρη όταν ένας εργαζόμενος καλείται να εξυπηρετήσει τα δικά του συμφέροντα ( οικονομικά ή/και άλλα) ή τα συμφέροντα κάποιου άλλου (φυσικού ή νομικού) προσώπου με το οποίο συνδέεται άμεσα ή έμμεσα στο πλαίσιο σχέσης ελέγχου, κατά τρόπο ανταγωνιστικό των συμφερόντων της Ελλάκτωρ.

Τέτοιες συγκρούσεις μπορεί να δημιουργηθούν από ενέργειες είτε δικές μας είτε στενών συγγενών μας. Όταν αντιμετωπίζουμε τέτοιες καταστάσεις, ακόμη κι αν δεν είμαστε απολύτως σίγουροι, είναι πολύ σημαντικό να τις γνωστοποιήσουμε εγκαίρως

Αποτελεί ατομική και συλλογική μας ευθύνη να διασφαλίζουμε ότι καθένας από εμάς τηρεί τον Κώδικα και κανένας δεν είναι υπεράνω αυτού. Αν και πρωτίστως είναι ευθύνη κάθε Εργαζομένου της Ελλάκτωρ, η διατύπωση προβληματισμού ή η αναφορά ενός ενδεχόμενου περιστατικού μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε. Ακόμη κι αν βρεθείτε απλά και μόνο σε μία κατάσταση όπου κάτι «δεν πάει καλά», πρέπει πάντοτε να αναφέρετε τον προβληματισμό σας.

Οι αναφορές μπορεί να υποβάλλονται εμπιστευτικά, ή εντελώς ανώνυμα.

Όλες οι αναφορές αντιμετωπίζονται εμπιστευτικά και χωρίς τον φόβο για αντίποινα προς οποιονδήποτε διατυπώνει με «καλή πίστη» κάποιον προβληματισμό ή αναφέρει κάποιο ενδεχόμενο περιστατικο.

Το Talk2Ellaktor παρέχει πολλαπλά κανάλια για τη διατύπωση προβληματισμών και/ή την αναφορά περιστατικών, με ασφαλή και εύχρηστο τρόπο:

  • Μέσω της ιστοσελίδας μας στο: Talk2Ellaktor
  • Τηλεφωνικά: +30 210 818 5005 (Δε-Πα 10.00 – 15.00)
  • Μέσω Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: compliance@ellaktor.com
  • Ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

Όμιλος Ελλάκτωρ

Ερμού 25, 145 64 Νέα Κηφισιά

Εθν. Οδός Αθηνών – Λαμίας, Κόμβος Ολυμπιακού Χωριού, Ελλάδα