Διοίκηση

Συμμετοχή στις Συνεδριάσεις

Συμμετοχή στις Συνεδριάσεις του ΔΣ και των Επιτροπών

Από τον Ιούλιο 2018 οπότε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και η νέα Διοίκηση ανέλαβε τα καθήκοντά της, τόσο το Διοικητικό Συμβούλιο όσο και οι επιμέρους Επιτροπές συνεδριάζουν τακτικά.
Συνεδριάσεις Δ.Σ. (31) Ιούλιος 2018-21.02.2019 Επιτροπή Υποψηφιοτήτων (2) Ιούλιος 2018-21.02.2019 Επιτροπή Αμοιβών (5) Ιούλιος 2018-21.02.2019 Επιτροπή Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης (4) Από τις 22.02.2019 Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων και Αμοιβών (4) Από τις 22.02.2019 Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Βιώσιμης Ανάπτυξης (5) Από τις 22.02.2019 Επιτροπή Ελέγχου (4)
Γ. ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ 100% - - - - 100% -
Δ. ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ 100% - - - - - -
Α. ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ 100% - - - - - -
Ι. ΑΪΒΑΖΗΣ 87% 100% 100% - 100% - -
Τ. ΔΟΥΜΑΝΟΓΛΟΥ 87% - - - - - -
Μ. ΚΑΤΟΥΝΑΣ 100% 100% - - 100% - -
Α. ΚΟΜΝΗΝΟΣ 87% - 100% 100% - 100% 100%
Ν. ΜΑΡΚΑΚΗ 97% - 100% - 100% - -
Ε. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 100% 100% - 100% - 100% 100%
Γ. ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ
Συνεδριάσεις Δ.Σ. (31)
100%
Ιούλιος 2018-21.02.2019 Επιτροπή Υποψηφιοτήτων (2)
-
Ιούλιος 2018-21.02.2019 Επιτροπή Αμοιβών (5)
-
Ιούλιος 2018-21.02.2019 Επιτροπή Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης (4)
-
Από τις 22.02.2019 Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων και Αμοιβών (4)
-
Από τις 22.02.2019 Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Βιώσιμης Ανάπτυξης (5)
100%
Από τις 22.02.2019 Επιτροπή Ελέγχου (4)
-
Δ. ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ
Συνεδριάσεις Δ.Σ. (31)
100%
Ιούλιος 2018-21.02.2019 Επιτροπή Υποψηφιοτήτων (2)
-
Ιούλιος 2018-21.02.2019 Επιτροπή Αμοιβών (5)
-
Ιούλιος 2018-21.02.2019 Επιτροπή Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης (4)
-
Από τις 22.02.2019 Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων και Αμοιβών (4)
-
Από τις 22.02.2019 Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Βιώσιμης Ανάπτυξης (5)
-
Από τις 22.02.2019 Επιτροπή Ελέγχου (4)
-
Α. ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ
Συνεδριάσεις Δ.Σ. (31)
100%
Ιούλιος 2018-21.02.2019 Επιτροπή Υποψηφιοτήτων (2)
-
Ιούλιος 2018-21.02.2019 Επιτροπή Αμοιβών (5)
-
Ιούλιος 2018-21.02.2019 Επιτροπή Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης (4)
-
Από τις 22.02.2019 Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων και Αμοιβών (4)
-
Από τις 22.02.2019 Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Βιώσιμης Ανάπτυξης (5)
-
Από τις 22.02.2019 Επιτροπή Ελέγχου (4)
-
Ι. ΑΪΒΑΖΗΣ
Συνεδριάσεις Δ.Σ. (31)
87%
Ιούλιος 2018-21.02.2019 Επιτροπή Υποψηφιοτήτων (2)
100%
Ιούλιος 2018-21.02.2019 Επιτροπή Αμοιβών (5)
100%
Ιούλιος 2018-21.02.2019 Επιτροπή Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης (4)
-
Από τις 22.02.2019 Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων και Αμοιβών (4)
100%
Από τις 22.02.2019 Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Βιώσιμης Ανάπτυξης (5)
-
Από τις 22.02.2019 Επιτροπή Ελέγχου (4)
-
Τ. ΔΟΥΜΑΝΟΓΛΟΥ
Συνεδριάσεις Δ.Σ. (31)
87%
Ιούλιος 2018-21.02.2019 Επιτροπή Υποψηφιοτήτων (2)
-
Ιούλιος 2018-21.02.2019 Επιτροπή Αμοιβών (5)
-
Ιούλιος 2018-21.02.2019 Επιτροπή Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης (4)
-
Από τις 22.02.2019 Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων και Αμοιβών (4)
-
Από τις 22.02.2019 Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Βιώσιμης Ανάπτυξης (5)
-
Από τις 22.02.2019 Επιτροπή Ελέγχου (4)
-
Μ. ΚΑΤΟΥΝΑΣ
Συνεδριάσεις Δ.Σ. (31)
100%
Ιούλιος 2018-21.02.2019 Επιτροπή Υποψηφιοτήτων (2)
100%
Ιούλιος 2018-21.02.2019 Επιτροπή Αμοιβών (5)
-
Ιούλιος 2018-21.02.2019 Επιτροπή Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης (4)
-
Από τις 22.02.2019 Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων και Αμοιβών (4)
100%
Από τις 22.02.2019 Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Βιώσιμης Ανάπτυξης (5)
-
Από τις 22.02.2019 Επιτροπή Ελέγχου (4)
-
Α. ΚΟΜΝΗΝΟΣ
Συνεδριάσεις Δ.Σ. (31)
87%
Ιούλιος 2018-21.02.2019 Επιτροπή Υποψηφιοτήτων (2)
-
Ιούλιος 2018-21.02.2019 Επιτροπή Αμοιβών (5)
100%
Ιούλιος 2018-21.02.2019 Επιτροπή Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης (4)
100%
Από τις 22.02.2019 Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων και Αμοιβών (4)
-
Από τις 22.02.2019 Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Βιώσιμης Ανάπτυξης (5)
100%
Από τις 22.02.2019 Επιτροπή Ελέγχου (4)
100%
Ν. ΜΑΡΚΑΚΗ
Συνεδριάσεις Δ.Σ. (31)
97%
Ιούλιος 2018-21.02.2019 Επιτροπή Υποψηφιοτήτων (2)
-
Ιούλιος 2018-21.02.2019 Επιτροπή Αμοιβών (5)
100%
Ιούλιος 2018-21.02.2019 Επιτροπή Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης (4)
-
Από τις 22.02.2019 Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων και Αμοιβών (4)
100%
Από τις 22.02.2019 Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Βιώσιμης Ανάπτυξης (5)
-
Από τις 22.02.2019 Επιτροπή Ελέγχου (4)
-
Ε. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Συνεδριάσεις Δ.Σ. (31)
100%
Ιούλιος 2018-21.02.2019 Επιτροπή Υποψηφιοτήτων (2)
100%
Ιούλιος 2018-21.02.2019 Επιτροπή Αμοιβών (5)
-
Ιούλιος 2018-21.02.2019 Επιτροπή Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης (4)
100%
Από τις 22.02.2019 Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων και Αμοιβών (4)
-
Από τις 22.02.2019 Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Βιώσιμης Ανάπτυξης (5)
100%
Από τις 22.02.2019 Επιτροπή Ελέγχου (4)
100%