Διοίκηση

Συμμετοχή στις Συνεδριάσεις

Συμμετοχή στις Συνεδριάσεις του ΔΣ και των Επιτροπών

Από τον Ιούλιο 2018 οπότε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και η νέα Διοίκηση ανέλαβε τα καθήκοντά της, τόσο το Διοικητικό Συμβούλιο όσο και οι επιμέρους Επιτροπές συνεδριάζουν τακτικά.
Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου (14) Ιούλιος 2018-21.02.2019 Επιτροπή Υποψηφιοτήτων (2) Ιούλιος 2018-21.02.2019 Επιτροπή Αμοιβών (5) Ιούλιος 2018-21.02.2019 Επιτροπή Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης (4) Από τις 22.02.2019 Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων και Αμοιβών (3) Από τις 22.02.2019 Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Βιώσιμης Ανάπτυξης (3) Από τις 22.02.2019 Επιτροπή Ελέγχου (2)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ100%----100%-
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ100%------
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ100%------
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΑΪΒΑΖΗΣ88%100%100%-100%--
ΤΑΚΗΣ ΔΟΥΜΑΝΟΓΛΟΥ88%------
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΟΥΝΑΣ100%100%--100%--
ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ85%-100%100%-100%100%
ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΝΤΙΑΝΑ) ΜΑΡΚΑΚΗ96%-100%-100%--
ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ100%100%-100%-100%100%
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ
Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου (14)
100%
Ιούλιος 2018-21.02.2019 Επιτροπή Υποψηφιοτήτων (2)
-
Ιούλιος 2018-21.02.2019 Επιτροπή Αμοιβών (5)
-
Ιούλιος 2018-21.02.2019 Επιτροπή Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης (4)
-
Από τις 22.02.2019 Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων και Αμοιβών (3)
-
Από τις 22.02.2019 Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Βιώσιμης Ανάπτυξης (3)
100%
Από τις 22.02.2019 Επιτροπή Ελέγχου (2)
-
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ
Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου (14)
100%
Ιούλιος 2018-21.02.2019 Επιτροπή Υποψηφιοτήτων (2)
-
Ιούλιος 2018-21.02.2019 Επιτροπή Αμοιβών (5)
-
Ιούλιος 2018-21.02.2019 Επιτροπή Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης (4)
-
Από τις 22.02.2019 Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων και Αμοιβών (3)
-
Από τις 22.02.2019 Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Βιώσιμης Ανάπτυξης (3)
-
Από τις 22.02.2019 Επιτροπή Ελέγχου (2)
-
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ
Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου (14)
100%
Ιούλιος 2018-21.02.2019 Επιτροπή Υποψηφιοτήτων (2)
-
Ιούλιος 2018-21.02.2019 Επιτροπή Αμοιβών (5)
-
Ιούλιος 2018-21.02.2019 Επιτροπή Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης (4)
-
Από τις 22.02.2019 Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων και Αμοιβών (3)
-
Από τις 22.02.2019 Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Βιώσιμης Ανάπτυξης (3)
-
Από τις 22.02.2019 Επιτροπή Ελέγχου (2)
-
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΑΪΒΑΖΗΣ
Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου (14)
88%
Ιούλιος 2018-21.02.2019 Επιτροπή Υποψηφιοτήτων (2)
100%
Ιούλιος 2018-21.02.2019 Επιτροπή Αμοιβών (5)
100%
Ιούλιος 2018-21.02.2019 Επιτροπή Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης (4)
-
Από τις 22.02.2019 Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων και Αμοιβών (3)
100%
Από τις 22.02.2019 Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Βιώσιμης Ανάπτυξης (3)
-
Από τις 22.02.2019 Επιτροπή Ελέγχου (2)
-
ΤΑΚΗΣ ΔΟΥΜΑΝΟΓΛΟΥ
Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου (14)
88%
Ιούλιος 2018-21.02.2019 Επιτροπή Υποψηφιοτήτων (2)
-
Ιούλιος 2018-21.02.2019 Επιτροπή Αμοιβών (5)
-
Ιούλιος 2018-21.02.2019 Επιτροπή Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης (4)
-
Από τις 22.02.2019 Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων και Αμοιβών (3)
-
Από τις 22.02.2019 Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Βιώσιμης Ανάπτυξης (3)
-
Από τις 22.02.2019 Επιτροπή Ελέγχου (2)
-
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΟΥΝΑΣ
Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου (14)
100%
Ιούλιος 2018-21.02.2019 Επιτροπή Υποψηφιοτήτων (2)
100%
Ιούλιος 2018-21.02.2019 Επιτροπή Αμοιβών (5)
-
Ιούλιος 2018-21.02.2019 Επιτροπή Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης (4)
-
Από τις 22.02.2019 Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων και Αμοιβών (3)
100%
Από τις 22.02.2019 Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Βιώσιμης Ανάπτυξης (3)
-
Από τις 22.02.2019 Επιτροπή Ελέγχου (2)
-
ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ
Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου (14)
85%
Ιούλιος 2018-21.02.2019 Επιτροπή Υποψηφιοτήτων (2)
-
Ιούλιος 2018-21.02.2019 Επιτροπή Αμοιβών (5)
100%
Ιούλιος 2018-21.02.2019 Επιτροπή Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης (4)
100%
Από τις 22.02.2019 Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων και Αμοιβών (3)
-
Από τις 22.02.2019 Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Βιώσιμης Ανάπτυξης (3)
100%
Από τις 22.02.2019 Επιτροπή Ελέγχου (2)
100%
ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΝΤΙΑΝΑ) ΜΑΡΚΑΚΗ
Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου (14)
96%
Ιούλιος 2018-21.02.2019 Επιτροπή Υποψηφιοτήτων (2)
-
Ιούλιος 2018-21.02.2019 Επιτροπή Αμοιβών (5)
100%
Ιούλιος 2018-21.02.2019 Επιτροπή Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης (4)
-
Από τις 22.02.2019 Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων και Αμοιβών (3)
100%
Από τις 22.02.2019 Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Βιώσιμης Ανάπτυξης (3)
-
Από τις 22.02.2019 Επιτροπή Ελέγχου (2)
-
ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου (14)
100%
Ιούλιος 2018-21.02.2019 Επιτροπή Υποψηφιοτήτων (2)
100%
Ιούλιος 2018-21.02.2019 Επιτροπή Αμοιβών (5)
-
Ιούλιος 2018-21.02.2019 Επιτροπή Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης (4)
100%
Από τις 22.02.2019 Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων και Αμοιβών (3)
-
Από τις 22.02.2019 Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Βιώσιμης Ανάπτυξης (3)
100%
Από τις 22.02.2019 Επιτροπή Ελέγχου (2)
100%