Διοίκηση

Συμμετοχή στις Συνεδριάσεις 2021

Συμμετοχή στις Συνεδριάσεις του ΔΣ και των Επιτροπών 27.01.2021-31.12.2021

Συνεδριάσεις Δ.Σ. / Συμμετοχή (%) Επιτροπή Ελέγχου / Συμμετοχή (%) Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και αποδοχών / Συμμετοχή (%)
Γεώργιος Μυλωνογιάννης 34 / 100% - -
Αριστείδης Ξενόφος 34 / 100% - 7 / 100%
Ευθύμιος Μπουλούτας (από 21.05.2021) 21 / 100% - -
Κωνσταντίνος Τούμπουρος 34 / 100% 15 / 75% 6 / 86%
Αθηνά Χατζηπέτρου 34 / 100% 18 / 90% 7 / 100%
Δημήτριος Κονδύλης (έως 27.04.2021) 12 / 92% - -
Ιωάννα Δρέττα (22.06.2021) 16 / 100% - -
Ευγενία Λειβαδάρου (απο 22.06.2021) 16 / 100% - -
Παναγιώτης Αλαμάνος - 20 / 100% -
Γεώργιος Μυλωνογιάννης
Συνεδριάσεις Δ.Σ. / Συμμετοχή (%)
34 / 100%
Επιτροπή Ελέγχου / Συμμετοχή (%)
-
Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και αποδοχών / Συμμετοχή (%)
-
Αριστείδης Ξενόφος
Συνεδριάσεις Δ.Σ. / Συμμετοχή (%)
34 / 100%
Επιτροπή Ελέγχου / Συμμετοχή (%)
-
Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και αποδοχών / Συμμετοχή (%)
7 / 100%
Ευθύμιος Μπουλούτας (από 21.05.2021)
Συνεδριάσεις Δ.Σ. / Συμμετοχή (%)
21 / 100%
Επιτροπή Ελέγχου / Συμμετοχή (%)
-
Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και αποδοχών / Συμμετοχή (%)
-
Κωνσταντίνος Τούμπουρος
Συνεδριάσεις Δ.Σ. / Συμμετοχή (%)
34 / 100%
Επιτροπή Ελέγχου / Συμμετοχή (%)
15 / 75%
Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και αποδοχών / Συμμετοχή (%)
6 / 86%
Αθηνά Χατζηπέτρου
Συνεδριάσεις Δ.Σ. / Συμμετοχή (%)
34 / 100%
Επιτροπή Ελέγχου / Συμμετοχή (%)
18 / 90%
Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και αποδοχών / Συμμετοχή (%)
7 / 100%
Δημήτριος Κονδύλης (έως 27.04.2021)
Συνεδριάσεις Δ.Σ. / Συμμετοχή (%)
12 / 92%
Επιτροπή Ελέγχου / Συμμετοχή (%)
-
Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και αποδοχών / Συμμετοχή (%)
-
Ιωάννα Δρέττα (22.06.2021)
Συνεδριάσεις Δ.Σ. / Συμμετοχή (%)
16 / 100%
Επιτροπή Ελέγχου / Συμμετοχή (%)
-
Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και αποδοχών / Συμμετοχή (%)
-
Ευγενία Λειβαδάρου (απο 22.06.2021)
Συνεδριάσεις Δ.Σ. / Συμμετοχή (%)
16 / 100%
Επιτροπή Ελέγχου / Συμμετοχή (%)
-
Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και αποδοχών / Συμμετοχή (%)
-
Παναγιώτης Αλαμάνος
Συνεδριάσεις Δ.Σ. / Συμμετοχή (%)
-
Επιτροπή Ελέγχου / Συμμετοχή (%)
20 / 100%
Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και αποδοχών / Συμμετοχή (%)
-