Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.

30/6/2017
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου για τη χρήση 2016

2/5/2017
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου 9Μ2016

2/12/2016
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου – Α' Εξάµηνο 2016

16/9/2016
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.

24/6/2016
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου Α' Τριµήνου 2016

15/6/2016
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου για τη χρήση 2015

30/3/2016
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου – 9μηνο 2015

27/11/2015
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου – Α΄ Εξάμηνο 2015

28/8/2015
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.

26/6/2015
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου Α΄ Τριμήνου 2015

29/5/2015
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου για τη χρήση 2014

30/3/2015
ΕΛΛΑΚΤΩΡ