Οικονομικά μεγέθη του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ · ΑΚΤΩΡ · ΤΕΒ, για τη χρήση του 2000

23/2/2001

Έκτακτη Γεν. Συνέλευση της ΚΑΜΠΑΣ Α.Ε. για τη μεταβίβαση του ακινήτου της στην εταιρία ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.

18/12/2000
ΚΑΜΠΑΣ

Ολοκληρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗΣ Α.Ε.

12/12/2000

Εντυπωσιακή αύξηση των μεγεθών του Ομίλου στο εννεάμηνο του 2000

27/11/2000

Συγχώνευση της ΤΕΒ Α.Ε. με τη ΜΕΣΟΓΑΙΑ Α.Ε.

1/11/2000
ΤΕΒ

Αύξηση ιδίων κεφαλαίων κατά 44 δις δρχ. της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗΣ Α.Ε.

21/9/2000

Εντυπωσιακή αύξηση αποτελέσματα του Ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο 2000

29/8/2000

Ολοκληρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.

4/7/2000
ΑΚΤΩΡ

Γενικές συνελεύσεις των εταιριών του Ομίλου

21/6/2000
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ

Ανακοίνωση από τη Διοίκηση του Ομίλου κατά την παρουσίαση στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών

14/6/2000

Θεαματική αύξηση των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου του πρώτου 3μηνου του 2000

30/5/2000

Ακύρωση της απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΤΕΒ Α.Ε.

22/5/2000
ΤΕΒ