Γενικές συνελεύσεις των εταιριών του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ · ΑΚΤΩΡ · ΤΕΒ στις 27/6/2001

27/6/2001

Εντυπωσιακή αύξηση οικονομικών μεγεθών των εταιριών του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ · ΑΚΤΩΡ · ΤΕΒ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2001

25/5/2001

Υπεγράφη μνημόνιο μεταξύ των εταιριών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. και ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ με ΟΤΕ Α.Ε. για την αξιοποίηση ακινήτου

2/5/2001
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ

To 50% της τεχνικής εταιρίας ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε εξαγόρασαν η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ και η ΑΚΤΩΡ

26/3/2001

Οικονομικά μεγέθη του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ · ΑΚΤΩΡ · ΤΕΒ, για τη χρήση του 2000

23/2/2001

Έκτακτη Γεν. Συνέλευση της ΚΑΜΠΑΣ Α.Ε. για τη μεταβίβαση του ακινήτου της στην εταιρία ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.

18/12/2000
ΚΑΜΠΑΣ

Ολοκληρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗΣ Α.Ε.

12/12/2000

Εντυπωσιακή αύξηση των μεγεθών του Ομίλου στο εννεάμηνο του 2000

27/11/2000

Συγχώνευση της ΤΕΒ Α.Ε. με τη ΜΕΣΟΓΑΙΑ Α.Ε.

1/11/2000
ΤΕΒ

Αύξηση ιδίων κεφαλαίων κατά 44 δις δρχ. της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗΣ Α.Ε.

21/9/2000

Εντυπωσιακή αύξηση αποτελέσματα του Ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο 2000

29/8/2000

Ολοκληρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.

4/7/2000
ΑΚΤΩΡ