Θεαματική αύξηση των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου του πρώτου 3μηνου του 2000

30/5/2000

Ακύρωση της απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΤΕΒ Α.Ε.

22/5/2000
ΤΕΒ

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΚΑΜΠΑΣ Α.Ε.

20/3/2000
ΚΑΜΠΑΣ