Ενημέρωση Μ.Μ.Ε.

31/8/2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2020

Παρά την επίδραση των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας, ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ παρουσίασε το 1ο 6μηνο 2020 αύξηση του EBITDA σε 3 από τους 5 βασικούς κλάδους, δηλαδή στις ΑΠΕ, στο Περιβάλλον και στην Ανάπτυξη Ακινήτων, σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019, και το περιθώριο προσαρμοσμένου EBITDA* βελτιώθηκε στο 18,8% έναντι 15,2%. Ο κλάδος των Παραχωρήσεων ανακάμπτει σταδιακά, με τον Αύγουστο να σημειώνει μικρή μεταβολή στην κυκλοφορία οχημάτων έναντι του αντίστοιχου μήνα πέρυσι, ενώ προχωράει το σχέδιο μετασχηματισμού της Κατασκευής, με μείωση δαπανών προσωπικού και του κόστους πωληθέντων, τη διάθεση μη λειτουργικών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και την κατάρτιση με τις τράπεζες ενός «οδικού χάρτη» με στόχο την περαιτέρω υποστήριξη της Κατασκευής. Ως αποτέλεσμα της στρατηγικής για περιορισμό της δραστηριότητας της Κατασκευής σε Ελλάδα και Ρουμανία, αλλά και της επίδρασης του lockdown στην κυκλοφορία οχημάτων στις Παραχωρήσεις, τα έσοδα διαμορφώθηκαν το 1ο 6μηνο του 2020 σε €438 εκατ. έναντι €705 εκατ. το 1ο 6μηνο 2019. Τα αποτελέσματα προ φόρων ο Όμιλος διαμορφώθηκαν σε -€21,2 εκατ. έναντι +€29,4 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι με τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε -€37,5 εκατ. έναντι -€8,4 εκατ. αντίστοιχα.

  • Στις Παραχωρήσεις τo EBITDA διαμορφώθηκε σε €53,0 εκατ. το 1ο 6μηνο του 2020, έναντι €79,6 εκατ. το 1ο 6μηνο του 2019, σημειώνοντας μείωση κατά 33%, λόγω του lockdown, (τον Απρίλιο ’20 η μείωση της κυκλοφορίας στην ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ άγγιξε το 72%, ενώ παρατηρείται σταδιακή βελτίωση από τον Μάϊο 2020 όπου η κυκλοφορία σημείωσε -37%, τον Ιούνιο -16%, τον Ιούλιο -9% και τον Αύγουστο -6% σε σύγκριση με πέρυσι).
  • Στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, το EBITDA διαμορφώθηκε σε €36,6 εκατ. το 1ο 6μηνο του 2020 έναντι €26,3 εκατ. το 1ο 6μηνο του 2019, σημειώνοντας αύξηση κατά 39% ως αποτέλεσμα της αυξημένης εγκατεστημένης ισχύος και μη επηρεαζόμενο από την πανδημία του COVID-19.
  • Στο Περιβάλλον, το EBITDA διαμορφώθηκε σε €6,8 εκατ. το 1ο 6μηνο του 2020 έναντι ανάλογου ποσού στο 1ο 6μηνο του 2019, σημειώνοντας αύξηση κατά 1%, επηρεαζόμενο οριακά από τις επιπτώσεις του COVID-19.
  • Στην Ανάπτυξη Ακινήτων, το EBITDA ως αποτέλεσμα της ισχυρής απόδοσης πριν από την πανδημία, διαμορφώθηκε σε €1,4 εκατ. το 1ο 6μηνο του 2020 έναντι €0,8 εκατ. το 1ο 6μηνο του 2019, σημειώνοντας αύξηση κατά 84%. Από την επανέναρξη της πλήρους λειτουργίας του Smart Park στις αρχές Μαΐου 2020, η απόδοση σταδιακά αποκαθίσταται σημειώνοντας αύξηση επισκεψιμότητας τον Ιούνιο 19% και τον Ιούλιο 15% σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μήνες του 2019.
  • Στην Κατασκευή, το αναπροσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε στα -€12,1 εκατ. (χωρίς την απομείωση €5,2 εκατ. από πώληση μη-λειτουργικού ακινήτου. Συμπεριλαμβανόμενης της απομείωσης το EBITDA ήταν -€17,3 εκατ.) έναντι €3,2 εκατ. το 1ο 6μηνο του 2019. Τα στοιχεία αυτά δεν περιλαμβάνουν κέρδος €6,9 εκατ. από την πώληση της Hellas Gold που έχουν καταγραφεί στα Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα το 2ο τρίμηνο του 2020.

«Οι επιλογές μας τα δύο προηγούμενα χρόνια αρχίζουν να αποδίδουν καρπούς, καθώς, παρά το γενικό lockdown λόγω COVID-19, η επίδοση του EBITDA στους τρεις από τους πέντε κλάδους του Ομίλου, δηλαδή ΑΠΕ, Περιβάλλον και Ανάπτυξη Ακινήτων, στο 1ο 6μήνο 2020 είναι υψηλότερη έναντι της αντίστοιχης περιόδου πέρυσι. Η κυκλοφορία στην ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ ανακάμπτει σταδιακά και με την επανέναρξη των διεθνών πτήσεων η κυκλοφορία τον Αύγουστο σημείωσε οριακή άνοδο έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2019. Προχωράει, επίσης, με γοργούς ρυθμούς η αναδιάρθρωση του κλάδου της Κατασκευής, ο οποίος αναμένεται να επωφεληθεί από το πακέτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης “Next Generation Program” από το οποίο η Ελλάδα θα λάβει €32 δισ., ήτοι το 17% του ΑΕΠ.

Παρά την επιβάρυνση της οικονομικής δραστηριότητας από το lockdown, το προσαρμοσμένο EBITDA* του Ομίλου ανήλθε σε €82,3 εκατ. το 1ο  6μηνο του 2020, διαμορφώνοντας το αντίστοιχο περιθώριο στο 18,8% (έναντι 15,9% πέρυσι) και τον καθαρό δανεισμό προς EBITDA σε 6,9x».

Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, Διευθύνων Σύμβουλος