Κανονιστική Συμμόρφωση

Στην Ελλάκτωρ δεσμευόμαστε να ηγούμαστε με ακεραιότητα και σεβασμό σε κάθε τομέα και δραστηριότητά μας. Όσα κάνουμε, το πώς συμπεριφερόμαστε και όσα λέμε έχουν αντίκτυπο στη φήμη μας, τόσο ως άτομα όσο και συλλογικά ως οργανισμός. Αποτυπώνουν το «ποιοι είμαστε» και το «ποιοι φιλοδοξούμε να είμαστε».

Το Τμήμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης είναι μία αυτόνομη λειτουργία η οποία προωθεί ορθές πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης και πρότυπα ακεραιότητας στον Όμιλο. Αποστολή του Τμήματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης είναι η αποτελεσματική εφαρμογή στο σύνολο του Ομίλου Ελλάκτωρ ενός εταιρικού πνεύματος ακεραιότητας, με σαφή έμφαση στην ηθική, βασιζόμενο σε υψηλά πρότυπα επιχειρηματικής συμπεριφοράς, διαφάνειας, εμπιστευτικότητας και ρυθμιστικής συμμόρφωσης.

 

Διαβάστε εδώ το Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης