Παρουσίαση Ομίλου - Ιούνιος 2008

1/6/2008
ELLINIKI TECHNODOMIKI TEB

Παρουσίαση Ομίλου - Απρίλιος 2008

1/4/2008
ELLINIKI TECHNODOMIKI TEB

Παρουσίαση Ομίλου - Μάρτιος 2008

1/3/2008
ELLINIKI TECHNODOMIKI TEB

Παρουσίαση Εταιρείας - Δεκέμβριος 2007

11/12/2007
REDS

Παρουσίαση Ομίλου - Οκτώβριος 2007

1/10/2007
ELLINIKI TECHNODOMIKI TEB

Προφίλ Ομίλου & Οικονομικές Επιδόσεις 1ου Εξαμήνου 2007

1/9/2007
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ

Παρουσίαση Ομίλου - Ιούνιος 2007

1/6/2007
ELLINIKI TECHNODOMIKI TEB

Παρουσίαση Ομίλου - Μάρτιος 2007 A

1/3/2007
ELLINIKI TECHNODOMIKI TEB

Παρουσίαση Ομίλου - Μάρτιος 2007 B

1/3/2007
ELLINIKI TECHNODOMIKI TEB

Παρουσίαση Ομίλου - Ιανουάριος 2007

1/1/2007
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ

Παρουσίαση Ομίλου - Σεπτέμβριος 2006

1/1/2006
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ