Ενημέρωση Επενδυτών

Παρουσιάσεις

Παρουσίαση Ομίλου Σεπτέμβριος 2009

1/9/2009
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Παρουσίαση Ομίλου Αύγουστος 2009

1/8/2009
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Παρουσίαση Ομίλου Ιούνιος 2009

1/6/2009
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Παρουσίαση Ομίλου Μάρτιος 2009

31/3/2009
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Παρουσίαση Ομίλου Μάρτιος 2009

1/3/2009
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Παρουσίαση Ομίλου Σεπτέμβριος 2008

1/9/2008
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Παρουσίαση Ομίλου Ιούνιος 2008

1/6/2008
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ

Παρουσίαση Ομίλου Απρίλιος 2008

1/4/2008
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ

Παρουσίαση Ομίλου Μάρτιος 2008

1/3/2008
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ

Παρουσίαση Ομίλου Οκτώβριος 2007

1/10/2007
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ

Προφίλ Ομίλου & Οικονομικές Επιδόσεις 1ου Εξαμήνου 2007

1/9/2007
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ

Παρουσίαση Ομίλου Ιούνιος 2007

1/6/2007
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ