Παρουσίαση Ομίλου - Δεκέμβριος 2014

10/12/2014
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Παρουσίαση Ομίλου - Σεπτέμβριος 2014

1/9/2014
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Παρουσίαση Ομίλου - Ιούνιος 2014

1/6/2014
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Παρουσίαση Ομίλου - Απρίλιος 2014

10/4/2014
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Παρουσίαση Ομίλου - Δεκέμβριος 2013

1/12/2013
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Παρουσίαση Ομίλου - Σεπτέμβριος 2013

1/9/2013
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Παρουσίαση Ομίλου - Ιούνιος 2013

1/6/2013
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Παρουσίαση Ομίλου - Απρίλιος 2013

1/4/2013
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Παρουσίαση Ομίλου - Νοέμβριος 2012

1/11/2012
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Παρουσίαση Ομίλου στο Greek Investment Forum NY, 9-11 Οκτωβρίου 2012

1/10/2012
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Παρουσίαση Ομίλου - Οκτώβριος 2012

1/10/2012
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Παρουσίαση Ομίλου στο London Roadshow, 6-7 Σεπτεμβρίου 2012

1/9/2012
ΕΛΛΑΚΤΩΡ