Εταιρική Παρουσίαση Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ Νοέμβριος 2022

1/12/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Share Capital Increase Investors' Presentation

17/3/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Παρουσίαση - Δεκέμβριος 2020

10/12/2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Παρουσίαση του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ - 9th Greek Investment Forum NY

15/6/2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Παρουσίαση Ομίλου σε Επενδυτές - Σεπτέμβριος 2019

18/9/2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Παρουσίαση Ομίλου - Τακτική Γενική Συνέλευση, Ιούλιος 2019

11/7/2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Παρουσίαση σε Επενδυτές - Μάιος 2019

2/5/2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Παρουσίαση Ομίλου σε Επενδυτές - Φεβρουάριος 2019

1/2/2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Παρουσίαση Ομίλου σε Επενδυτές - Ιανουάριος 2019

1/1/2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Συγχώνευση με Απορρόφηση της ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ

28/12/2018
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Παρουσίαση Ομίλου - Δεκέμβριος 2018

1/12/2018
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Παρουσίαση Ομίλου - Σεπτέμβριος 2018

1/9/2018
ΕΛΛΑΚΤΩΡ