Ενημέρωση Επενδυτών

Παρουσιάσεις

Παρουσίαση Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ-Τακτική Γενική Συνέλευση, Ιούλιος 2019

11/7/2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Παρουσίαση σε Επενδυτές Μάιος 2019

2/5/2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Παρουσίαση σε Επενδυτές Φεβρουάριος 2019

1/2/2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Παρουσίαση σε Επενδυτές Ιανουάριος 2019

1/1/2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Συγχώνευση με Απορρόφηση της ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ

28/12/2018
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Παρουσίαση Ομίλου Δεκέμβριος 2018

1/12/2018
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Παρουσίαση Ομίλου Σεπτέμβριος 2018

1/9/2018
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Παρουσίαση Ομίλου Μάιος 2018

2/5/2018
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Παρουσίαση Ομίλου Σεπτέμβριος 2017

10/9/2017
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Παρουσίαση Ομίλου Μάιος 2017

10/5/2017
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Παρουσίαση Ομίλου Δεκέμβριος 2016

10/12/2016
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Παρουσίαση Ομίλου Σεπτέμβριος 2016

10/9/2016
ΕΛΛΑΚΤΩΡ