Εισαγωγή Μετοχών της «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» απο Α.Μ.Κ. με Καταβολή Μετρητών και Έκδοση Νέων Μετοχών με Δικαίωμα Προτίμησης Υπέρ των Παλαιών Μετόχων

11/8/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

ΕΛΛΑΚΤΩΡ_Ανακοίνωση_AMK ΑΚΤΩΡ & αποπληρωμή του Ομολογιακού Δανείου 20210810

10/8/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση-Αλλαγή Χρηματιστηρίου Διαπραγμάτευσης των Πρώτης Τάξεως Ομολογιών

6/8/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση Κάλυψης

6/8/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Γνωστοποίηση Σημαντικών Μεταβολών σε Δικαιώματα Ψήφου

5/8/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση-Απόρριψη Αιτήματος Προσωρινής Διαταγής της Μετόχου Greenhill Κατά της ΕΛΛΑΚΤΩΡ

4/8/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Συμπλήρωμα Ενημερωτικού Δελτίου

29/7/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση Διάθεσης Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου

29/7/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση

27/7/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Γνωστοποίηση Σημαντικών Μεταβολών σε Δικαιώματα Ψήφου - Call Option

23/7/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση

21/7/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση - Δήλωση REGGEBORGH

19/7/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ