Γνωστοποίηση Αποκοπής Δικαιώματος Μερίσματος / Πληρωμής Μερίσματος

6/11/2002
ΚΑΜΠΑΣ

Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

16/10/2002
ΚΑΜΠΑΣ

Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

10/10/2002
ΚΑΜΠΑΣ

Ανακοίνωση για Επιχειρηματικές Εξελίξεις στην Εταιρεία

16/9/2002
ΚΑΜΠΑΣ

106η Β Επαναληπτική Γ.Σ.

23/7/2002
ΚΑΜΠΑΣ

105η Α Επαναληπτική Γ.Σ.

10/7/2002
ΚΑΜΠΑΣ

104η Τακτική Γ.Σ.

28/6/2002
ΚΑΜΠΑΣ