Ανακοίνωση περί σχολιασμού οικονομικών / λογιστικών καταστάσεων

26/2/2003
REDS

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

20/2/2003
ΚΑΜΠΑΣ

109η Α Επαναληπτική Γ.Σ.

20/2/2003
ΚΑΜΠΑΣ

Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

5/2/2003
ΚΑΜΠΑΣ

108η Έκτακτη Γ.Σ

31/1/2003
ΚΑΜΠΑΣ

Ανακοινώσεις για εισαγωγή μετοχών από ΑΜΚ με καταβολή μετρητών (ήδη εισηγμένες εταιρείες)

21/1/2003
REDS

Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης του Καταστατικού Εταιρείας / Απόφαση Τροποποίησης Καταστατικού

31/12/2002
ΚΑΜΠΑΣ

107η Έκτακτη Γ.Σ

30/12/2002
ΚΑΜΠΑΣ

Ανακοίνωση Άλλων Σημαντικών Γεγονότων

30/12/2002
ΚΑΜΠΑΣ

Προαναγγελία Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

5/12/2002
ΚΑΜΠΑΣ

Ανακοινώσεις για Εισαγωγή Μετοχών από ΑΜΚ με Καταβολή Μετρητών (ήδη εισηγμένες εταιρείες)

4/12/2002
ΚΑΜΠΑΣ

Γνωστοποίηση Αποκοπής Δικαιώματος Μερίσματος / Πληρωμής Μερίσματος

14/11/2002
ΚΑΜΠΑΣ