Ενημέρωση Επενδυτών

Γενικές συνελεύσεις

Δικαιώματα Μειοψηφίας

2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Απόσπασμα Πρακτικού

2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

ΠρακτικόΕπιτροπής Ελέγχου_Συγκρότηση σε Σώμα

2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Απόσπασμα Πρακτικού 5ου και 6ου θέματος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27ης Ιανουαρίου

2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση Αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 27.01.2021

2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανοιχτή Επιστολή στους μετόχους της ΕΛΛΑΚΤΩΡ

2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Σχόλια του Δ.Σ. επί των Σχεδίων Αποφάσεων Μετόχου Μειοψηφίας επί των Θεμάτων της Η.Δ. της ΕΓΣ

2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Σχέδια Αποφάσεων Μετόχου Μειοψηφίας επί των Θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης

2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Έντυπο Διορισμού Πληρεξούσιου- Αντιπροσώπου

2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Πρόσκληση ΕΓΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Δικαιώματα Μετόχων Μειοψηφίας

2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ