Ενημέρωση Επενδυτών

Γενικές συνελεύσεις

Σχέδια Αποφάσεων ΕΓΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ 25.08.2022

2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Συμφωνία Μετόχων (Shareholders’ agreement – SHA) - Βασικοί Όροι

2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών - Βασικοί Όροι

2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

AXIA Ventures Group Limited - Χρηματοοικονομική Έκθεση

2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Έντυπο Διορισμού Πληρεξούσιου - Αντιπροσώπου

2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Δήλωση Συμμετοχής στην EΓΣ Μέσω Τηλεδιάσκεψης

2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Δικαιώματα Ψήφου για EΓΣ

2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Δικαιώματα Μειοψηφίας

2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση Αποφάσεων Τ.Γ.Σ. 28.07.2022

2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Εξειδίκευση από το Δ.Σ. Σχεδίου Απόφασης για το Θέμα 8 της Η.Δ. - Αξιολόγηση Νέου Μέλους Δ.Σ.

2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Βιογραφικό Σημείωμα κ. Χριστοφόρου

2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αναθεωρημένη Πρόσκληση Τ.Γ.Σ ΕΛΛΑΚΤΩΡ Ιούλιος 2022

2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ