Ενημέρωση Επενδυτών

Γενικές συνελεύσεις

111η Τακτική Γ.Σ.

2004
REDS

110η Τακτική Γ.Σ

2003
REDS

109η Α Επαναληπτική Γ.Σ.

2003
ΚΑΜΠΑΣ

108η Έκτακτη Γ.Σ

2003
ΚΑΜΠΑΣ

107η Έκτακτη Γ.Σ

2002
ΚΑΜΠΑΣ

106η Β Επαναληπτική Γ.Σ.

2002
ΚΑΜΠΑΣ

105η Α Επαναληπτική Γ.Σ.

2002
ΚΑΜΠΑΣ

104η Τακτική Γ.Σ.

2002
ΚΑΜΠΑΣ