Ενημέρωση Επενδυτών

Γενικές συνελεύσεις

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.06.2011

2011
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου/ων για τη Συμμετοχή στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ της 30ης Ιουνίου 2011

2011
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Συνοπτική Περιγραφή - Σχέδια Αποφάσεων επί των Θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.06.2011

2011
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

120ή Τακτική Γ.Σ.

2010
REDS

119η Τακτική Γ.Σ.

2009
REDS

118η Έκτακτη Γ.Σ.

2008
REDS

117η Τακτική Γ.Σ.

2008
REDS

116 Έκτακτη Γ.Σ.

2008
REDS

115η Τακτική Γ.Σ.

2007
REDS

114η Α Επαναληπτική Γ.Σ.

2006
REDS

113η Τακτική Γ.Σ.

2006
REDS

112η Τακτική Γ.Σ.

2005
REDS