Ενημέρωση Επενδυτών

Γενικές συνελεύσεις

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου/ων για τη Συμμετοχή στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ της 30ης Ιουνίου 2011

2011
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

120ή Τακτική Γ.Σ.

2010
REDS

119η Τακτική Γ.Σ.

2009
REDS

118η Έκτακτη Γ.Σ.

2008
REDS

117η Τακτική Γ.Σ.

2008
REDS

116 Έκτακτη Γ.Σ.

2008
REDS

115η Τακτική Γ.Σ.

2007
REDS

114η Α Επαναληπτική Γ.Σ.

2006
REDS

113η Τακτική Γ.Σ.

2006
REDS

112η Τακτική Γ.Σ.

2005
REDS

111η Τακτική Γ.Σ.

2004
REDS

110η Τακτική Γ.Σ

2003
REDS