Ενημέρωση Επενδυτών

Γενικές συνελεύσεις

119η Τακτική Γ.Σ.

2009
REDS

118η Έκτακτη Γ.Σ.

2008
REDS

117η Τακτική Γ.Σ.

2008
REDS

116 Έκτακτη Γ.Σ.

2008
REDS

115η Τακτική Γ.Σ.

2007
REDS

114η Α Επαναληπτική Γ.Σ.

2006
REDS

113η Τακτική Γ.Σ.

2006
REDS

112η Τακτική Γ.Σ.

2005
REDS

111η Τακτική Γ.Σ.

2004
REDS

110η Τακτική Γ.Σ

2003
REDS

109η Α Επαναληπτική Γ.Σ.

2003
ΚΑΜΠΑΣ

108η Έκτακτη Γ.Σ

2003
ΚΑΜΠΑΣ