Ενημέρωση Επενδυτών

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση - Ιουλ'22

Έκθεση Αποδοχών 2021

7/7/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Έκθεση των Ανεξάρτητων - Μη Εκτελεστικών Μελών

7/7/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Απολογισμός Πεπραγμένων ΕΕ 2021

7/7/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Δικαιώματα Ψήφου για ΤΓΣ

7/7/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Δικαιώματα Μειοψηφίας

6/7/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ