Ενημέρωση Επενδυτών

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση - Ιουλ'22

Απόσπασμα ΤΓΣ 28.07.2022 - θεμα 8

5/8/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση Αποφάσεων Τ.Γ.Σ. 28.07.2022

28/7/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Εξειδίκευση από το Δ.Σ. Σχεδίου Απόφασης για το Θέμα 8 της Η.Δ. - Αξιολόγηση Νέου Μέλους Δ.Σ.

21/7/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Βιογραφικό Σημείωμα κ. Χριστοφόρου

21/7/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αναθεωρημένη Πρόσκληση Τ.Γ.Σ ΕΛΛΑΚΤΩΡ Ιούλιος 2022

15/7/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αίτημα Reggeborgh Invest BV για Προσθήκη στην Ημερήσια Διάταξη

15/7/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Έντυπο Διορισμού Πληρεξούσιου - Αντιπροσώπου Αναθεωρημένης Η.Δ.

15/7/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Έγγραφα Υποβαλλόμενα στην Τ.Γ.Σ 2022

15/7/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Πρόσκληση ΤΓΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ Ιούλιος 2022

7/7/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Έντυπο Διορισμού Πληρεξούσιου - Αντιπροσώπου

7/7/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Δήλωση Συμμετοχής στην ΤΓΣ Μέσω Τηλεδιάσκεψης

7/7/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Σχέδια Αποφάσεων ΤΓΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ 28.07.2022

7/7/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ