Ενημέρωση Επενδυτών

Έκτακτη Γενική Συνέλευση - Νοεμβ'22

Ανακοίνωση Αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 29.11.2022

30/11/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Πρόσκληση Ε.Γ.Σ. ΕΛΛΑΚΤΩΡ

26/10/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Σχέδια Αποφάσεων Ε.Γ.Σ. 29.11.2022

26/10/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Σχέδιο Καταστατικού NewCo

26/10/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Έντυπο Διορισμού Πληρεξούσιου - Αντιπροσώπου

26/10/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Δήλωση Συμμετοχής στην Ε.Γ.Σ. Μέσω Τηλεδιάσκεψης

26/10/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Δικαιώματα Ψήφου για Ε.Γ.Σ.

26/10/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Δικαιώματα Μειοψηφίας

25/10/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Πληροφόρηση των Μετόχων της Εταιρείας για Προσωπικά Δεδομένα

25/10/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ