Ενημέρωση Επενδυτών

Έκτακτη Γενική Συνέλευση - Ιουν'22

Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 30.06.2022

13/7/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση Αποφάσεων ΕΓΣ

30/6/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Σχόλια Δ.Σ. 17.06 επί των Θεμάτων 1 και 2 της Η.Δ. της Ε.Γ.Σ. 30.06.2022

17/6/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Βιογραφικό Σημείωμα κ. Κυριακόπουλου

17/6/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Βιογραφικό Σημείωμα κ. Τριανταφύλλου

17/6/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Βιογραφικό Σημείωμα κ. Προυσανίδη

17/6/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Έντυπο Διορισμού Πληρεξούσιου - Αντιπροσώπου Νέο

17/6/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Πρόσκληση ΕΛΛΑΚΤΩΡ σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

9/6/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Σχέδια / Σχόλια Αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

9/6/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

9/6/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Δήλωση Συμμετοχής Μέσω Τηλεδιάσκεψης στην ΕΓΣ

9/6/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Έντυπο Διορισμού Πληρεξούσιου - Αντιπροσώπου για τη Συμμετοχή στην ΕΓΣ

9/6/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ