Ενημέρωση Επενδυτών

Έκτακτη Γενική Συνέλευση ΕΛΛΑΚΤΩΡ - Ιαν. 2021

Δήλωση Συμμετοχής στην ΕΓΣ μέσω τηλεδιάσκεψης

10/12/2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Σχέδια Αποφάσεων ΕΓΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

10/12/2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Διακαιωμάτων Ψήφου

10/12/2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

10/12/2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ