Ενημέρωση Επενδυτών

Έκτακτη Γενική Συνέλευση ΕΛΛΑΚΤΩΡ - Ιαν. 2021

Απόσπασμα Πρακτικού

19/2/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

ΠρακτικόΕπιτροπής Ελέγχου_Συγκρότηση σε Σώμα

19/2/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Απόσπασμα Πρακτικού 5ου και 6ου θέματος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27ης Ιανουαρίου

10/2/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση Αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 27.01.2021

28/1/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανοιχτή Επιστολή στους μετόχους της ΕΛΛΑΚΤΩΡ

19/1/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

7/1/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Σχόλια του Δ.Σ. επί των Σχεδίων Αποφάσεων Μετόχου Μειοψηφίας επί των Θεμάτων της Η.Δ. της ΕΓΣ

31/12/2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Σχέδια Αποφάσεων Μετόχου Μειοψηφίας επί των Θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης

31/12/2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Έντυπο Διορισμού Πληρεξούσιου- Αντιπροσώπου

10/12/2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Πρόσκληση ΕΓΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

10/12/2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Δικαιώματα Μετόχων Μειοψηφίας

10/12/2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Παρουσίαση - Δεκέμβριος 2020

10/12/2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ