Ενημέρωση Επενδυτών

Έκτακτη Γενική Συνέλευση ΕΛΛΑΚΤΩΡ - Ιαν. 2021

Ανοιχτή Επιστολή στους μετόχους της ΕΛΛΑΚΤΩΡ

19/1/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

7/1/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Σχόλια του Δ.Σ. επί των Σχεδίων Αποφάσεων Μετόχου Μειοψηφίας επί των Θεμάτων της Η.Δ. της ΕΓΣ

31/12/2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Σχέδια Αποφάσεων Μετόχου Μειοψηφίας επί των Θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης

31/12/2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Έντυπο Διορισμού Πληρεξούσιου- Αντιπροσώπου

10/12/2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Πρόσκληση ΕΓΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

10/12/2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Δικαιώματα Μετόχων Μειοψηφίας

10/12/2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Παρουσίαση - Δεκέμβριος 2020

10/12/2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Δήλωση Συμμετοχής στην ΕΓΣ μέσω τηλεδιάσκεψης

10/12/2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Σχέδια Αποφάσεων ΕΓΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

10/12/2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Διακαιωμάτων Ψήφου

10/12/2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

10/12/2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ