Ενημέρωση Επενδυτών

Έκτακτη Γενική Συνέλευση - Αυγ'22

Ανακοίνωση Αποφάσεων ΕΓΣ 25.08.2022

25/8/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Πρόσκληση Ε.Γ.Σ ΕΛΛΑΚΤΩΡ 25 Αυγούστου 2022

3/8/2022

Σχέδια Αποφάσεων ΕΓΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ 25.08.2022

3/8/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Συμφωνία Μετόχων (Shareholders’ agreement – SHA) - Βασικοί Όροι

3/8/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών - Βασικοί Όροι

3/8/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

AXIA Ventures Group Limited - Χρηματοοικονομική Έκθεση

3/8/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Έντυπο Διορισμού Πληρεξούσιου - Αντιπροσώπου

3/8/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Δήλωση Συμμετοχής στην EΓΣ Μέσω Τηλεδιάσκεψης

3/8/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Δικαιώματα Ψήφου για EΓΣ

3/8/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Δικαιώματα Μειοψηφίας

3/8/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ