Ενημέρωση Επενδυτών

Έκτακτη Γενική Συνέλευση ΕΛΛΑΚΤΩΡ – Απρ. 2021

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 22.04.2021

23/4/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση Απόφασης Ε.Γ.Σ. για Αναβολή

5/4/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΟΧΟΥ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ 1-4 ΤΗΣ ΗΔ 27.03.2021 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

27/3/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΟΧΟΥ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ 1-4 ΤΗΣ Η.Δ.

26/3/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Share Capital Increase Investors' Presentation

17/3/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Δικαιώματα Ψήφου 12.03.2021 για Ε.Γ.Σ. 2.04.2021

12/3/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Δήλωση Συμμετοχής στην Ε.Γ.Σ. Μέσω Τηλεδιάσκεψης

12/3/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Έντυπο Διορισμού Πληρεξούσιου-Αντιπροσώπου

12/3/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Σχέδια Αποφάσεων Ε.Γ.Σ. ΕΛΛΑΚΤΩΡ

12/3/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Έκθεση Δ.Σ. 12.03.2021

12/3/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Πρόσκληση Ε.Γ.Σ. ΕΛΛΑΚΤΩΡ

12/3/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Πληροφόρηση των Μετόχων της Εταιρείας για Προσωπικά Δεδομένα

12/3/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ