Ενημέρωση Επενδυτών

Γενικές συνελεύσεις

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 22.04.2021

2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση Απόφασης Ε.Γ.Σ. για Αναβολή

2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΟΧΟΥ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ 1-4 ΤΗΣ ΗΔ 27.03.2021 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΟΧΟΥ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ 1-4 ΤΗΣ Η.Δ.

2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Share Capital Increase Investors' Presentation

2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Δικαιώματα Ψήφου 12.03.2021 για Ε.Γ.Σ. 2.04.2021

2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Δήλωση Συμμετοχής στην Ε.Γ.Σ. Μέσω Τηλεδιάσκεψης

2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Έντυπο Διορισμού Πληρεξούσιου-Αντιπροσώπου

2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Σχέδια Αποφάσεων Ε.Γ.Σ. ΕΛΛΑΚΤΩΡ

2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Έκθεση Δ.Σ. 12.03.2021

2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Πρόσκληση Ε.Γ.Σ. ΕΛΛΑΚΤΩΡ

2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Πληροφόρηση των Μετόχων της Εταιρείας για Προσωπικά Δεδομένα

2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ