Ενημέρωση Επενδυτών

Γενικές συνελεύσεις

132η Τακτική ΓΣ

2020
REDS

Ανακοίνωση Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 10.09.2020

2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Σχέδια αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου/ων

2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Έγγραφα που υποβάλλονται στην Τακτική Γενική Συνέλευση

2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Δικαιώματα Ψήφου

2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Απολογισμός Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου για το 2019

2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Έκθεση Αποδοχών 2019 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ

2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Δικαιώματα Μετόχων Μειοψηφίας

2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 11.07.2019

2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

131η Τακτική Γ.Σ.

2019
REDS