Ενημέρωση Επενδυτών

Γενικές συνελεύσεις

Ανακοίνωση Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Σχόλια του Δ.Σ. επί των Σχεδίων Αποφάσεων Μετόχου Μειοψηφίας επί των Θεμάτων της Η.Δ. της ΕΓΣ

2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Σχέδια Αποφάσεων Μετόχου Μειοψηφίας επί των Θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης

2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Έντυπο Διορισμού Πληρεξούσιου- Αντιπροσώπου

2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Πρόσκληση ΕΓΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Δικαιώματα Μετόχων Μειοψηφίας

2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Παρουσίαση - Δεκέμβριος 2020

2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Δήλωση Συμμετοχής στην ΕΓΣ μέσω τηλεδιάσκεψης

2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Σχέδια Αποφάσεων ΕΓΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Διακαιωμάτων Ψήφου

2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

132η Τακτική ΓΣ

2020
REDS