Ενημέρωση Επενδυτών

Γενικές συνελεύσεις

Ανακοίνωση Απόφασης Ε.Γ.Σ. για Αναβολή

2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΟΧΟΥ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ 1-4 ΤΗΣ ΗΔ 27.03.2021 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΟΧΟΥ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ 1-4 ΤΗΣ Η.Δ.

2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Share Capital Increase Investors' Presentation

2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Δικαιώματα Ψήφου 12.03.2021 για Ε.Γ.Σ. 2.04.2021

2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Δήλωση Συμμετοχής στην Ε.Γ.Σ. Μέσω Τηλεδιάσκεψης

2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Έντυπο Διορισμού Πληρεξούσιου-Αντιπροσώπου

2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Σχέδια Αποφάσεων Ε.Γ.Σ. ΕΛΛΑΚΤΩΡ

2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Έκθεση Δ.Σ. 12.03.2021

2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Πρόσκληση Ε.Γ.Σ. ΕΛΛΑΚΤΩΡ

2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Πληροφόρηση των Μετόχων της Εταιρείας για Προσωπικά Δεδομένα

2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Δικαιώματα Μειοψηφίας

2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ