Ενημέρωση Επενδυτών

Γενικές συνελεύσεις

Ανακοίνωση Αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 29.11.2022

2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Πρόσκληση Ε.Γ.Σ. ΕΛΛΑΚΤΩΡ

2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Σχέδια Αποφάσεων Ε.Γ.Σ. 29.11.2022

2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Σχέδιο Καταστατικού NewCo

2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Έντυπο Διορισμού Πληρεξούσιου - Αντιπροσώπου

2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Δήλωση Συμμετοχής στην Ε.Γ.Σ. Μέσω Τηλεδιάσκεψης

2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Δικαιώματα Ψήφου για Ε.Γ.Σ.

2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Δικαιώματα Μειοψηφίας

2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Πληροφόρηση των Μετόχων της Εταιρείας για Προσωπικά Δεδομένα

2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση Αποφάσεων ΕΓΣ 25.08.2022

2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Απόσπασμα ΤΓΣ 28.07.2022 - θεμα 8

2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Πρόσκληση Ε.Γ.Σ ΕΛΛΑΚΤΩΡ 25 Αυγούστου 2022

2022