Ενημέρωση Επενδυτών

Γενικές συνελεύσεις

Απόσπασμα ΤΓΣ 28.07.2022 - θεμα 8

2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Πρόσκληση Ε.Γ.Σ ΕΛΛΑΚΤΩΡ 25 Αυγούστου 2022

2022

Σχέδια Αποφάσεων ΕΓΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ 25.08.2022

2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Συμφωνία Μετόχων (Shareholders’ agreement – SHA) - Βασικοί Όροι

2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών - Βασικοί Όροι

2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

AXIA Ventures Group Limited - Χρηματοοικονομική Έκθεση

2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Έντυπο Διορισμού Πληρεξούσιου - Αντιπροσώπου

2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Δήλωση Συμμετοχής στην EΓΣ Μέσω Τηλεδιάσκεψης

2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Δικαιώματα Ψήφου για EΓΣ

2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Δικαιώματα Μειοψηφίας

2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση Αποφάσεων Τ.Γ.Σ. 28.07.2022

2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Εξειδίκευση από το Δ.Σ. Σχεδίου Απόφασης για το Θέμα 8 της Η.Δ. - Αξιολόγηση Νέου Μέλους Δ.Σ.

2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ