Ενημέρωση Επενδυτών

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση-Ιουν'21

Έκθεση Αποδοχών 2020

1/6/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Πρόσκληση ΕΛΛΑΚΤΩΡ στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

1/6/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Δικαιώματα Ψήφου για Τ.Γ.Σ.

1/6/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Πληροφόρηση των Μετόχων της Εταιρείας για Προσωπικά Δεδομένα

Πληροφόρηση μετόχων
1/6/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1/6/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ