Ενημέρωση Επενδυτών

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση-Ιουν'21

Δήλωση Συμμετοχής στην Ετήσια Γενική Συνέλευση Μέσω Τηλεδιάσκεψης

1/6/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Έντυπο Διορισμού Πληρεξούσιου-Αντιπροσώπου

1/6/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Βιογραφικό κας Ευγενίας (Τζένη) Λειβαδάρου

1/6/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Βιογραφικό κας Ιωάννας Δρέττα

1/6/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών ΕΛΛΑΚΤΩΡ

1/6/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Πολιτική Καταλληλότητας Μελών Δ.Σ.

1/6/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Σχέδια Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2021

1/6/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Απολογισμός Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου 2020

1/6/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Έκθεση Αποδοχών 2020

1/6/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Πρόσκληση ΕΛΛΑΚΤΩΡ στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

1/6/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Δικαιώματα Ψήφου για Τ.Γ.Σ.

1/6/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Πληροφόρηση των Μετόχων της Εταιρείας για Προσωπικά Δεδομένα

1/6/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ