Ενημέρωση Επενδυτών

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση-Ιουν'21

Πρακτικό 22.06.2021 - Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα – Ανάθεση αρμοδιοτήτων και εξουσιών εκπροσώπησης της Εταιρείας

13/7/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Απόσπασμα Πρακτικού 22.06.2021 - Εκλογή νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου-Ορισμός Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών

13/7/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση Αποφάσεων Τ.Γ.Σ - Ορθή Επανάληψη Θέμα 12

25/6/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

23/6/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Δήλωση Συμμετοχής στην Ετήσια Γενική Συνέλευση Μέσω Τηλεδιάσκεψης

1/6/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Έντυπο Διορισμού Πληρεξούσιου-Αντιπροσώπου

1/6/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Βιογραφικό κας Ευγενίας (Τζένη) Λειβαδάρου

1/6/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Βιογραφικό κας Ιωάννας Δρέττα

1/6/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών ΕΛΛΑΚΤΩΡ

1/6/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Πολιτική Καταλληλότητας Μελών Δ.Σ.

1/6/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Σχέδια Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2021

1/6/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Απολογισμός Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου 2020

1/6/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ