Ενημέρωση Επενδυτών

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Ανακοίνωση για το Συνολικό Αριθμό Δικαιωμάτων Ψήφου και το Ύψος του Μετοχικού Κεφαλαίου

23/8/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Εισαγωγή Μετοχών της «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» απο Α.Μ.Κ. με Καταβολή Μετρητών και Έκδοση Νέων Μετοχών με Δικαίωμα Προτίμησης Υπέρ των Παλαιών Μετόχων

11/8/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση Κάλυψης

6/8/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Συμπλήρωμα Ενημερωτικού Δελτίου

29/7/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση Διάθεσης Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου

29/7/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Πρόσκληση για Άσκηση Δικαιώματος Προτίμησης

19/7/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ενημερωτικό Δελτίο Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου

14/7/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση Διάθεσης Ενημερωτικού Δελτίου

14/7/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.- Ανακοίνωση για την Αποκοπή Δικαιώματος

14/7/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Εξειδίκευση Όρων Αύξησης

14/7/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ε.Γ.Σ. Απόσπασμα Πρακτικού 22 Απριλίου 2021 (Θέματα 5&6)

14/7/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Καταστατικό Εταιρείας

14/7/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ