ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.- Ανακοίνωση για την Αποκοπή Δικαιώματος

14/7/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση - Επικεφαλής Στρατηγικής Ομίλου

13/7/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Πρακτικό 22.06.2021 - Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα – Ανάθεση αρμοδιοτήτων και εξουσιών εκπροσώπησης της Εταιρείας

13/7/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Απόσπασμα Πρακτικού 22.06.2021 - Εκλογή νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου-Ορισμός Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών

13/7/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Γνωστοποίηση Σημαντικών Μεταβολών σε Δικαιώματα Ψήφου

6/7/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση Αποφάσεων Τ.Γ.Σ - Ορθή Επανάληψη Θέμα 12

25/6/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Γνωστοποίηση Σημαντικών Μεταβολών σε Δικαίωμα Ψήφου

24/6/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

23/6/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση Εκλογής Νέων Μελών Δ.Σ. - Ανασυγκρότηση σε Σώμα

23/6/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας σύμφωνα με το ν.3556/2007 Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου (άρθρο 10 (η))

22/6/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση Mείωσης του Mετοχικού Kεφαλαίου.

10/6/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Γνωστοποίηση Σημαντικών Μεταβολών σε Δικαιώματα Ψήφου

7/6/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ