Γνωστοποίηση Σημαντικών Μεταβολών σε Δικαιώματα Ψήφου - Call Option

23/7/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση

21/7/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση - Δήλωση REGGEBORGH

19/7/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση Διάθεσης Ενημερωτικού Δελτίου

14/7/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.- Ανακοίνωση για την Αποκοπή Δικαιώματος

14/7/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση - Επικεφαλής Στρατηγικής Ομίλου

13/7/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Πρακτικό 22.06.2021 - Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα – Ανάθεση αρμοδιοτήτων και εξουσιών εκπροσώπησης της Εταιρείας

13/7/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Απόσπασμα Πρακτικού 22.06.2021 - Εκλογή νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου-Ορισμός Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών

13/7/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Γνωστοποίηση Σημαντικών Μεταβολών σε Δικαιώματα Ψήφου

6/7/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση Αποφάσεων Τ.Γ.Σ - Ορθή Επανάληψη Θέμα 12

25/6/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Γνωστοποίηση Σημαντικών Μεταβολών σε Δικαίωμα Ψήφου

24/6/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

23/6/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ