Ανακοίνωση-Αλλαγή Χρηματιστηρίου Διαπραγμάτευσης των Πρώτης Τάξεως Ομολογιών

6/8/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση Κάλυψης

6/8/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Γνωστοποίηση Σημαντικών Μεταβολών σε Δικαιώματα Ψήφου

5/8/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση-Απόρριψη Αιτήματος Προσωρινής Διαταγής της Μετόχου Greenhill Κατά της ΕΛΛΑΚΤΩΡ

4/8/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση Διάθεσης Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου

29/7/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση

27/7/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Γνωστοποίηση Σημαντικών Μεταβολών σε Δικαιώματα Ψήφου - Call Option

23/7/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση

21/7/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση - Δήλωση REGGEBORGH

19/7/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση Διάθεσης Ενημερωτικού Δελτίου

14/7/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.- Ανακοίνωση για την Αποκοπή Δικαιώματος

14/7/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση - Επικεφαλής Στρατηγικής Ομίλου

13/7/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ