Ενημέρωση Επενδυτών

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση περί A) Καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. της Εγκριτικής Απόφασης για τη Συγχώνευση της «ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.» με Απορρόφηση από την «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» B) Παύσης Διαπραγμάτευσης των Μετοχών της Απορροφώμενης Εταιρίας «ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.»

19/7/2019
ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.

Ανακοίνωση Ανασυγκρότησης σε Σώμα των μελών του ΔΣ-Επανακαθορισμός ιδιότητας Μέλους

12/7/2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου «REDS Α.Ε.» - Συγκρότηση σε Σώμα

12/7/2019
REDS

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας «REDS Α.Ε.» της 11ης Ιουλίου 2019

12/7/2019
REDS

Ανακοίνωση Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 11.07.2019

11/7/2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Πρόσκληση σε Τηλεδιάσκεψη & Live Webcast με θέμα "Συγχώνευση με Απορρόφηση της ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ"

1/7/2019
ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.

Ενοποιημένη Έκθεση για Πληρωμές προς Κυβερνήσεις

26/6/2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το Διακριτικό Τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) σε Τακτική Γενική Συνέλευση

20/6/2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση Σημαντικού Γεγονότος

20/6/2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας σύμφωνα με το ν.3556/2007 - Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου

12/6/2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Σχολιασμός Δημοσιεύματος

10/6/2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2019

5/6/2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ