Πρόσκληση σε Τηλεδιάσκεψη

6/3/2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση

6/3/2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007 Γνωστοποίηση Συναλλαγών

6/3/2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Announcement of adjustable information based on Law 3556/2007 Notification of Transactions

6/3/2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση

5/3/2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση Αποτελέσματος Εκποίησης Κλασματικών

5/3/2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Εκλογή Νέου Ανεξάρτητου - Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος - Ανασυγκρότηση σε Σώμα

28/2/2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση διαδικασίας εκποίησης κλασματικών υπολοίπων μετοχών

12/2/2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Γνωστοποίηση παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

5/2/2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (μέσω της θυγατρικής της ELLAKTOR VALUE PLC) ανακοινώνει την επιτυχή τιμολόγηση (pricing) της διεθνούς έκδοσης και διάθεσης Πρώτης Τάξεως (Senior) Ομολογιών ονομαστικής αξίας €70 εκατομμυρίων, με επιτόκιο 6⅜% και λήξη το 2024

23/1/2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Προτεινόμενη έκδοση Πρώτης Τάξεως (Senior) Ομολογιών ονομαστικής αξίας €50 εκατομμυρίων, με επιτόκιο 6⅜% και λήξη το 2024

23/1/2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (μέσω της θυγατρικής της ELLAKTOR VALUE PLC) ανακοινώνει την επιτυχή τιμολόγηση (pricing) της διεθνούς έκδοσης και διάθεσης Πρώτης Τάξεως (Senior) Ομολογιών ονομαστικής αξίας €600 εκατομμυρίων, λήξεως 2024

6/12/2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ