Ενημέρωση Επενδυτών

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 11.07.2019

11/7/2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ενοποιημένη Έκθεση για Πληρωμές προς Κυβερνήσεις

26/6/2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το Διακριτικό Τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) σε Τακτική Γενική Συνέλευση

20/6/2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση Σημαντικού Γεγονότος

20/6/2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας σύμφωνα με το ν.3556/2007 - Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου

12/6/2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Σχολιασμός Δημοσιεύματος

10/6/2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2019

5/6/2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση Αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 21.05.2019

21/5/2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση

9/5/2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία "ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το Διακριτικό Τίτλο "ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε." (η "Εταιρεία") ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

24/4/2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ολοκλήρωση Διαδικασιών Δημοσιότητας του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης της Εταιρείας «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» – Διάθεση Εγγράφων στους Μετόχους

18/4/2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ολοκλήρωση Διαδικασιών Δημοσιότητας του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης της Εταιρείας «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» – Διάθεση Εγγράφων στους Μετόχους

18/4/2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ