Ανακοίνωση

26/2/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Απάντηση σε Ερώτημα ΕΚ - Σχολιασμός Δημοσιεύματος

18/2/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Πρακτικό Συνεδρίασης Δ.Σ. της 27ης Ιανουαρίου 2021

3/2/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Απόσπασμα Πρακτικού 5ου και 6ου θέματος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27ης Ιανουαρίου

3/2/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Απόσπασμα Πρακτικού 3ου και 4ου θέματος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27ης Ιανουαρίου

3/2/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας σύμφωνα με το ν. 3556/2007 - Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου

1/2/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση για Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου - Συγκρότηση σε Σώμα

28/1/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση Αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 27.01.2021

28/1/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση

27/1/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας σύμφωνα με το ν. 3556/2007 - Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου (άρθρο 10 (η))_Ορθή Επανάληψη

26/1/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση

26/1/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας σύμφωνα με το ν. 3556/2007 - Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου (άρθρο 10 (η))

26/1/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ