Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας ν. 3556/2007 - Γνωστοποίηση Συναλλαγών

15/12/2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας σύμφωνα με το ν. 3556/2007 - Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου

15/12/2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας σύμφωνα με το ν. 3556/2007 - Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου

15/12/2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Πρόσκληση ΕΓΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

10/12/2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

10/12/2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Πρόσκληση σε Τηλεδιάσκεψη

10/12/2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας σύμφωνα με το ν.3556/2007 - Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου

8/12/2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007 - Γνωστοποίηση Συναλλαγών

7/12/2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Διευκρινίσεις στην Απάντηση σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

4/12/2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Απάντηση σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

4/12/2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποτελέσματα 9μηνου 2020

27/11/2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Πρόσκληση σε Τηλεδιάσκεψη

23/11/2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ