Ανακοίνωση περί σχολιασμού οικονομικών / λογιστικών καταστάσεων

26/2/2004
REDS

Ανακοίνωση περί σχολιασμού οικονομικών / λογιστικών καταστάσεων

25/11/2003
REDS

Ανακοίνωση περί σχολιασμού οικονομικών / λογιστικών καταστάσεων

26/8/2003
REDS

Γνωστοποίηση Αλλαγής Σύνθεσης ∆ιοικητικού Συμβουλίου ή Ανωτάτων Διευθυντικών Στελεχών

24/6/2003
REDS

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

23/6/2003
REDS

Πίνακας Αναμόρφωσης Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας

5/6/2003
REDS

Επαναφορά Μετοχών σε Κανονικό Καθεστώς Διαπραγμάτευσης

30/5/2003
REDS

Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

27/5/2003
REDS

Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης του Καταστατικού Εταιρείας / Απόφαση Τροποποίησης Καταστατικού

22/4/2003
REDS

Ανακοίνωση περί σχολιασμού οικονομικών / λογιστικών καταστάσεων

15/4/2003
REDS

Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης του Καταστατικού Εταιρείας / Απόφαση Τροποποίησης Καταστατικού

18/3/2003
ΚΑΜΠΑΣ

Ανακοίνωση περί σχολιασμού οικονομικών / λογιστικών καταστάσεων

13/3/2003
ΚΑΜΠΑΣ