Ανακοίνωση - Σχολιασμός Δημοσιευμάτων

6/2/2023
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση Απάντηση σε ερωτημα ΧΑ 31.01.2023

31/1/2023
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση σημαντικού γεγονοτος 30.01.2023

30/1/2023
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ερώτηση ΧΑ - Σχολιασμός Δημοσιεύματος

26/1/2023
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση Σημαντικού Γεγονότος - Αποπληρωμή του Διεθνούς Εταιρικού Ομολόγου

15/12/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση Σημαντικού Γεγονότος - Ολοκλήρωση της συναλλαγής / πώλησης του Κλάδου των ΑΠΕ στη MORE

14/12/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση Σύμφωνα με το άρθρο 101 παρ. 2 του νόμου 4548/2018 (Δημοσιοποίηση των Συναλλαγών με Συνδεδεμένα Μέρη)

12/12/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Εταιρική Παρουσίαση Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ Νοέμβριος 2022

1/12/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση Αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 29.11.2022

30/11/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Δελτίο Τύπου - Εξαγορά του Διεθνούς Ομολόγου

25/11/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Δελτίο Τύπου - Οικονομικά Αποτελέσματα 9Μ 2022

24/11/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Πρόσκληση σε Τηλεδιάσκεψη - Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ 9Μ 2022

23/11/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ