Ενημερώσεις Επενδυτών

Δελτία Τύπου

Ανακοίνωση Ανασυγκρότησης σε Σώμα των μελών του ΔΣ-Επανακαθορισμός ιδιότητας Μέλους

12/7/2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου «REDS Α.Ε.» - Συγκρότηση σε Σώμα

12/7/2019
REDS

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας «REDS Α.Ε.» της 11ης Ιουλίου 2019

12/7/2019
REDS

Παρουσίαση Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ-Τακτική Γενική Συνέλευση, Ιούλιος 2019

11/7/2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 11.07.2019

11/7/2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Σχέδιο Απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ» 11 07 2019

10/7/2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Πολιτική Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ 11 07 2019

10/7/2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Επισήμανση Αλλαγών 11 07 2019

10/7/2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 11 07 2019

10/7/2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου/ων για την Συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της "Ελλάκτωρ Ανώνυμη Εταιρεία" της 11ης Ιουλίου 2019

10/7/2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Έγγραφα που Υποβάλλονται στην Τακτική Γενική Συνέλευση 11 07 2019

10/7/2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου για την Τακτική Γενική Συνέλευση 11 07 2019

9/7/2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ