Ανακοίνωση

27/7/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Γνωστοποίηση Σημαντικών Μεταβολών σε Δικαιώματα Ψήφου - Call Option

23/7/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση

21/7/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση - Δήλωση REGGEBORGH

19/7/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Πρόσκληση για Άσκηση Δικαιώματος Προτίμησης

19/7/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ενημερωτικό Δελτίο Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου

14/7/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση Διάθεσης Ενημερωτικού Δελτίου

14/7/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.- Ανακοίνωση για την Αποκοπή Δικαιώματος

14/7/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Εξειδίκευση Όρων Αύξησης

14/7/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ε.Γ.Σ. Απόσπασμα Πρακτικού 22 Απριλίου 2021 (Θέματα 5&6)

14/7/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Καταστατικό Εταιρείας

14/7/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 1ου 3μήνου 2021

14/7/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ